CzRK PITA POSLODAVCE: Koje veštine studentima nedostaju?

Univerzitetski centar za razvoj karijere organizuje istraživanje koje ima za cilj da prikupi odgovore od strane poslodavaca na sledeća pitanja:

• Koja znanja i veštine mladim visokoobrazovanim kandidatima najviše nedostaju

• Kakvi treninzi, obuke, programi prakse bi im bili najkorisniji

• Kako Centar može da podrži kompanije (u regrutaciji, oglašavanju, organizaciji prakse, obuka, treninga za studente i mentore i sl.)

Pozivaju se predstavnici kompanija koje regrutuju visokoobrazovane mlade kandidate da popune upitnik i uzmu učešće u istraživanju. Rok za popunjavanje je 17.mart 2019. u ponoć.

S obzirom na to da se situacija na tržištu rada konstantno i brzo menja, Centar se trudi da sistemskim pristupom prati te promene i deluje u skladu sa njima. 

Na osnovu rezultata istraživanja, biće usavršeni stari i koncipirani novi CzRK programi za unapređenje zapošljivosti. Izveštaj o rezultatima biće objavljen na sajtu Centra.