Vodič kroz konkurs BGPRAKSA2018

Драги студенти,

Пред вама је Водич кроз Конкурс универзитетске радне праксе БГПРАКСА2018,  који је за вас припремио Унивезитетски Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду. Жеља  нам је била да вам поједноставимо сналажење у овогодишњем конкурсу који реализује Универзитет у Београду у сарадњи са Градском управом Града Београда и да вам приближимо све могућности које вам стоје на располагању.

Програм универзитетске радне праксе обухвата плаћену стручну праксу за студенте завршних година у трајању од три месеца и што је најбитније подразумева рад уз менторску подршку.

У овом Водичу можете пронаћи све позиције које су доступне, а оне су ради ваше лакше оријентације  груписане по факултетима, тако да се испод назива сваког налазе позиције за које могу аплицирати студенти датог факултета. Детаљније информације о опису посла и условима који су неопходни за дату позицију можете пронаћи на нашем сајту.

У жељи да вам помогнемо да напредујете у својој каријери и крочите у пословни свет на најбољи могући начин и стекнете радно искуство у струци позивамо вас да се пријавите на конкурс. Искористите ову јединствену могућност да постанете део тима великих предузећа у вашем граду!

Желимо вам пуно успеха!

Тим ЦзРК

Преузмите цео Водич у пдф.у ОВДЕ или приступите брзим линковима испод ка позицијама према факултетима: 

 

 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЈКП „Погребне услуге“

РЕФЕРЕНТ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Практикант у Сектору за грађевинско земљиште-АРХИТЕКТ

ГО Вождовац:

Аналитичар планске документације и програма из надлежности Града 

Практикант на пословима прегледа, контроле и овера техн. документ.

ГО Гроцка

Грађевински инжењер или архитекта

ГО Земун:

Практикант у Одељењу за грађевинско-комуналн епослове

ГО Младеновац

Практикант на пословима контроле техничке документације

ГО Савски венац

Арх. или грађ. инжењер у Одељењу за грађ. и комуналне послове

Практикант у Одељењу за инспекцијске послове

Практикант у Одељењу за пројекте развоја- Арх. или грађ. инж 

Секретаријат за привреду

Млађи саветник на пословима туризма у Сектору за туризам и угоститељство

Секретаријат за социјалну заштиту

Грађевински- архитектонски инжењер

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Практикант  на посл. припреме и доношењу урбанистичких планова

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Архитекта

 

 

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретаријат за привреду

Млађи саветник на пословима туризма у Сектору за туризам и угоститељство

Секретаријат за саобраћај

Практикант у одељењу за Географско информационе системе

Секретаријат за управу

Практикант у одсеку статистике становништва, запослености и зарада

Туристичка организација Београда

Информатор 

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београд пут" 

Инжењер у грађевинској оперативи, Одељење за изградњу

Инжењер у грађевинској оперативи, Одељење за одржавање

Практикант у Служби за пројектовање-одељење за геодетско пројектовање

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

ГИС инжењер

Инжењер Службе развоја водовода

ЈКП "Зеленило Београд"

Самостални референт за геодетске послове

ЈКП „Погребне услуге“

РЕФЕРЕНТ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Практикант у Секторy за изградњу, надзор и високоградњу/ПУТЕВИ 

Практикант у Секторy за изградњу, надзор и високоградњу/ ХИДРО

ГО Вождовац

Практикант на Техничким пословима у области грађ.струке

ГО Гроцка

Грађевински инжењер или архитекта

ГО Младеновац:

Практикант на пословима припреме техн. документ. за програме јавних инвестиција и реализацију инвестиција и реализацију инвестиционих пројеката

 ГО Савски венац

Арх. или грађ. инжењер у Одељењу за грађ. и комуналне послове

Практикант у Одељењу за инспекцијске послове

Практикант у Одељењу за пројекте развоја- Арх. или грађ. инж 

Секретаријат за саобраћај

Практикант у одељењу за Географско информационе системе

Секретаријат за социјалну заштиту

Грађевински- архитектонски инжењер

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Инжењер и администратор документације 

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београдски водовод и канализација" 

Референт за рекламације и информације

Референт продаје за велике потрошаче

Референт продаје за СОН потрошаче

Референт продаје

Самостални референт наплате и припреме предлога за утужење, Сектор продаје и наплате, Служба наплате 

ЈКП "Градске пијаце"

Стручни сарадник за маркетинг

ЈКП „Инфостан технологије“ Београд

Референт наплате

ЈКП „Погребне услуге“

Сервисни референт

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Практикант у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу-економиста

Практикант у Сектор за финансије- обрачун личних примања

Практикант у Сектору за финансије- праћење прихода

Практикант у Сектору за финансије-праћење исплата

Практикант у Сектору за јавне набавке

ГО Вождовац 

Практикант на пословима припреме буџета и израда финансијских планова и извештаја 

Практикант на пословима припреме финансијских извештаја и књиговодство основних средстава

ГО Земун

Практикант у Одељењу за финансије и буџет

ГО Савски венац

Билансиста главне књиге и помоћних књига трезора

Практикант у одељењу за јавне набавке (економ.)

Секретаријат за јавни превоз 

Практикант на правним посл. спровођења поступака јавних набавки и општих посл.

Практикант на финансијско-материјалним пословима

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Практикант на финансијско- материјалним пословима

Секретаријат за привреду

Млађи саветник на пословима туризма у Сектору за туризам и угоститељство

Сарадник на пословима администрације, правним и екон. пословима

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Практикант на студијско-аналит. и финанс.-материјалним пословима 

Практикант у одељењу за обрачун накнада 

Секретаријат за управу

Практикант у oдсеку статистике промета и цена

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

Секретаријат за јавне приходе

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Вождовац 

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Сурчин

Практикант за аналитичко пореске послове -Одељење Раковица

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Врачар

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Гроцка

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Палилула

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Чукарица

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Нови Београд

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Савски венац

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Звездара

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Земун

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Стари град

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Барајево

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Лазаревац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Младеновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Обреновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Сопот

 Секретаријат за опште послове

Практикант на пословима јавних набавки

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на пословима евиденције и извештавања 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Служба за интерну ревизију Града Београда

АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ 

Туристичка организација Београда

Информатор 

Библиотека "Димитрије Туцовић" - Лазаревац

Економиста

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП ”Паркинг сервис” Београд 

Инжењер електротехнике (енергетика)

Инжењер електротехнике (телекомуникације и информационе технологије)

ЈКП „Инфостан технологије“ Београд

Програмер

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Инжењер за администрацију рачунарске мреже

Инжењер за администрацију сервера 

ЈКП „Погребне услуге“

СИСТЕМ ИНЖЕЊЕР

Арена Београд д.о.о.

Инжењер електронике

ГО Вождовац

Систем администратор

ГО Нови Београд

Систем инжењер

Секретаријат за саобраћај

Администратор веб сајта 

Историјски архив Београда 

ИНФОРМАТИЧАР-АРХИВИСТА

 

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП „Инфостан технологије“ Београд

Програмер

ГО Вождовац

Систем администратор

Секретаријат за саобраћај

Администратор веб сајта 

Историјски архив Београда 

ИНФОРМАТИЧАР-АРХИВИСТА

 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београд пут" 

Машински инжењер у Служби за транспорт, грађевиснку механизацију и ремонт

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Инжењер I машинског одржавања, Сектор одржавања, Погон машинског одржавања

ЈКП ”Паркинг сервис” Београд

Инжењер машинства

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретаријат за здравство

Стручни сарадник у Сектору за организацију здравствене службе, здравствену заштиту, програме, пројекте и анализу инвестиција из области здравствене заштите

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Градске пијаце"

Стручни сарадник за маркетинг

ГО Земун

Практикант у Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој

Секретаријат за привреду

Саветник у Сектору за подстицаје у пољопривреди

Саветник у Сектору за пољопривредно земљиште

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београдски водовод и канализација" 

Референт за рекламације и информације

Референт продаје за велике потрошаче

Референт продаје за СОН потрошаче

Референт продаје

Самостални референт наплате и припреме предлога за утужење, Сектор продаје и наплате, Служба наплате 

Стручни сарадник у Служби заступања

ЈКП "Градске пијаце"

Стручни сарадник за маркетинг

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Практикант у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу- правник 

Практикант у Сектору за јавне набавке

Практикант у Сектору за грађевинско земљиште- ПРАВНИ

Стручни сарадник у сектору за људске ресурсе и опште послове

ГО Вождовац 

Практикант на нормативно–правним пословима

Практикант на управно-правним пословима 

Практикант у одсеку за грађевинске послове и обједињену процедуру

ГО Земун

Практикант у Одељењу за имовин.-правне и стамб. послове

ГО Младеновац

Практикант на имовинско-правним и правним пословима за Одељење

Практикант на пословима евидентирања имовине ГО Младеновац

Практикант на правним пословима из стамбене области

ГО Нови Београд:

Позиција: Практикант на пословима Правне помоћи

ГО Савски венац

Правник у Одељењу за пројекте развоја

Практикант на пословима правне помоћи 

Практикант у одељењу за јавне набавке (правни) 

Практикант у одељењу за друштвене делатности (правни)

Практикант – Млађи саветник за имовин.-правне и стамбене послове

Градско правобранилаштво

Правобранилачки приправник

Секретаријат за јавни превоз 

Практикант на правним посл. спровођења поступака јавних набавки и општих посл.

Секретаријат за здравство

Стручни сарадник у Сектору за правно-економске послове

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Практикант на управно-правним и нормат. пословима

Секретаријат за привреду

Млађи саветник на пословима туризма у Сектору за туризам и угоститељство

Сарадник на пословима администрације, правним и екон. пословима

Секретаријат за саобраћај

Правник

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Практикант на студијско-аналит. и нормативно-правним пословима 

Практикант на управно-правним пословима

Практикант у Сектору за избеглице, интерно расељена лица и миграције

Практикант у Сектору за социјалну и борачко инвалидску заштиту

Секретаријат за управу

Практикант у Одељењу за аналитику и нормативу

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

Секретаријат за јавне приходе

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Вождовац 

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Сурчин

Практикант за аналитичко пореске послове -Одељење Раковица

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Врачар

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Гроцка

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Палилула

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Чукарица

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Нови Београд

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Савски венац

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Звездара

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Земун

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Стари град

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Барајево

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Лазаревац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Младеновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Обреновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Сопот

Секретаријат за опште послове

Практикант на пословима јавних набавки

Секретаријат за послове комуналне полиције

Правник

Практикант на пословима евиденције и извештавања 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Практикант на нормативним пословима

Служба за интерну ревизију Града Београда

АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ 

Дом омладине Београда

Правник

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Правник

 

РУДАРСКО- ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Инжењер градилишта II, Сектор одржавања, Погон машинског одржавања

 

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београд пут"

Инжењер светлосне сигнализације

Инжењер у Одељењу за зимско и летње одржавање

Инжењер у Транспорту у Служби за транспорт, грађ. механизацију и ремонт

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Инжењер Погона специјалних возила/Сектор канализационе мреже

ЈКП”Паркинг сервис” Београд

Инжењер мирујућег саобраћаја

Инжењер развоја и унапређења стационарног саобраћаја

Секретаријат за јавни превоз

Практикант - инж. саобраћаја-анализа могућности успост. линија јавног превоза/

Практикант- инжењер саобраћаја- одржавање и унапређење елемената саобраћајне инфраструктуре јавног превоза

Секретаријат за саобраћај

Практикант у одељењу за Географско информационе системе

Практикант у Одељењу за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање

Практикант у Одељењу за стационарни саобраћај

Стручни сарадник у одељењу за унапређење безбедности саобраћаја

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Инжењер и администратор документације 

 

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београд пут" 

Инжењер у лабораторији

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Аналитичар у лабораторији

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

Библиотека "Димитрије Туцовић" - Лазаревац

Библиотекар 

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Секретаријат за спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

Секретаријат за информисање Града Београда

Новинар

Практикант - Маркетинг и односи са медијима 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Инжењер и администратор документације 

Библиотека града Београда

Библиотекар

Центар за ликовно образовање-Шуматовачка

Практикант за административне послове/ пословни секретар

 

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на пословима евиденције и извештавања 

Практикант на Статистичко-евиденционим пословима

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

Центар за ликовно образовање-Шуматовачка

Практикант за административне послове/ пословни секретар

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Инжењер и администратор документације 

 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ЈКП "Градске пијаце"

Стручни сарадник за маркетинг

ЈКП „Ветерина Београд“

Ветеринар

 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ГО Савски венац

Сарадник за област друштвених делатности

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Практикант у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима

Секретаријат за спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ  ХЕМИЈУ

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Водећи инжењер за инструменталну технику

 

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ЈКП ”Паркинг сервис” Београд

Менаџер контроле квалитета

ЈКП „Инфостан технологије“ Београд

Програмер

Референт наплате

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Инжењер за администрацију рачунарске мреже

Инжењер за администрацију сервера 

ГО Вождовац

Практикант у одсеку за послове архиве

Систем администратор

ГО Нови Београд

Систем инжењер

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Практикант на аналитичким и студијско-нормативним пословима у области образовања и дечије заштите

Секретаријат за привреду

Млађи саветник на пословима туризма у Сектору за туризам и угоститељство

Секретаријат за саобраћај

Администратор веб сајта 

Практикант у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима

Секретаријат за јавне приходе

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Вождовац 

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Сурчин

Практикант за аналитичко пореске послове -Одељење Раковица

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Врачар

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Гроцка

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Палилула

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Чукарица

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Нови Београд

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Савски венац

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Звездара

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Земун

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Стари град

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Барајево

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Лазаревац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Младеновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Обреновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Сопот

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на пословима евиденције и извештавања 

Практикант на Статистичко-евиденционим пословима

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Оператер у Београдском позивном центру

Служба за интерну ревизију Града Београда

АНАЛИТИЧКИ ПОСЛОВИ 

Југословенско драмско позориште

УМЕТНИЧКИ СЕКРЕТАР

Историјски архив Београда 

ИНФОРМАТИЧАР-АРХИВИСТА

 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Референт за рекламације и информације, Сектор продаје и наплате

ЈКП „Погребне услуге“

СТРУЧНИ САРАДНИК У ИНФО ЦЕНТРУ

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗАШТИТЕ НА РАДУ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ГО Савски венац

Саветник у Одељењу за скупштинске послове

Сарадник за област друштвених делатности

Секретаријат за привреду

Млађи саветник на пословима туризма у Сектору за туризам и угоститељство

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Практикант у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима

Секретаријат за спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

Секретаријат за информисање Града Београда

Новинар

Практикант - Маркетинг и односи са медијима 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Библиотека "Димитрије Туцовић" - Лазаревац

Библиотекар 

Библиотека "Милутин Бојић"

Библиотекар

Дом омладине Београда

ПР менаџер

Центар за ликовно образовање - Шуматовачка

Практикант за административне послове/ пословни секретар

 

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

ЈП Спортски центар "Олимп- Звездара"

Координатор – организатор спортских програма

ТРЕНЕР АТЛЕТИКЕ

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Секретаријат за спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Инжењер и администратор документације 

 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Практикант на аналитичким и студијско-нормативним пословима у области образовања и дечије заштите

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Практикант у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

ЈП Београдска тврђава

Презентер културно историјског добра

Библиотека "Димитрије Туцовић" - Лазаревац

Библиотекар 

Библиотека "Милутин Бојић"

Библиотекар

Битеф театар

Сарадник библиотекар-архиватор

Кућа легата

Историчар уметности, стручни сарадник

Југословенско драмско позориште

Библиотекар и архивиста

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Историчар уметности 

Историјски архив Београда

АРХИВИСТ НА СРЕЂИВАЊУ И ОБРАДИ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Музеј афричке уметности

КУСТОС - АНИМАТОР ПРОГРАМА 

Музеј града Београда

Музејски педагог 

Центар за ликовно образовање-Шуматовачка

Практикант за административне послове/ пословни секретар

 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ГО Савски венац

Сарадник за област друштвених делатности

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Практикант на аналитичким и студијско-нормативним пословима у области образовања и дечије заштите

Секретаријат за социјалну заштиту

Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе- Град Београд

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Библиотека "Димитрије Туцовић" - Лазаревац

Библиотекар 

Библиотека "Милутин Бојић"

Библиотекар

Битеф театар

Сарадник библиотекар-архиватор

Југословенско драмско позориште

Библиотекар и архивиста

Библиотека града Београда

Библиотекар

Историјски архив Београда 

БИБЛИОТЕКАР

Центар за ликовно образовање-Шуматовачка

Практикант за административне послове/ пословни секретар

 

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београд пут" 

Инжењер у лабораторији

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Аналитичар у лабораторији

Водећи инжењер за инструменталну технику

 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП „Погребне услуге“

Стручни сарадник за послове хортикултуре

Секретаријат за заштиту животне средине

Практикант на пословима заштите природе

Практикант на пословима управљања ресурсима