Каријерно информисање, саветовање и образовање

Кроз различите програме каријерног образовања, програма за поспешивање запошљивости и друге редовне едукативне програме Центар за развој каријере је ту да студенте и дипломце оспособи и благовремено припреми за тржиште рада, да унапреди њихове вештине и помогне им у стицању додатних знања која ће им бити од значаја при запошљавању и будућем раду.

Програми каријерног образовања Центра за развој каријере и саветовање студената:

  • усмерени су на студенте/дипломце и њихове потребе,
  • актуелни су и у складу са трендовима
  • укључују представнике академске и пословне заједнице, као и друге професионалце
  • намењени су свим студентима и дипломцима Универзитета у Београду (три године након дипломирања)
     

Каријерно образовање односи се на развој знања, вештина и понашања кроз различите програме, тренинге и обуке које имају циљ да оспособе студенте и дипломце да се успешно укључе у свет рада.

Оно обухвата:

  • развијање свести о сопственим квалитетима – идентификовање интелектуалних и емоционалних карактеристика, вештина, интересовања и вредности;
  • развијање свести о каријерним могућностима – истраживање различитих професија, учење о пословном свету, очекивањима послодаваца и захтевима различитих професија и радног окружења;
  • развијање вештина које олакшавају прелаз са факултета у свет рада - истраживање односа између личних карактеристика и вештина потребних да би се био успешан у пословним ситуацијама, развијање вештина које су неопходне за суочавање са новим ситуацијама;
  • учење о доношењу одлука – разумевање начина на који се доносе одлуке, фактора који утичу на доношење одлука, идентификовање стратегија за доношење одлука;


Ресурси за каријерно образовање су:
Људи: практичари у области каријерног вођења, представници пословне заједнице, ментори, тренери, колеге, професори, родитељи...
Места: Центри за развој каријере и њихове библиотеке са штампаним и другим материјалима; фирме, компаније и друге институције, универзитети, отворени дани, сајмови...

 


Погледајте каталог библиотеке ЦзРК-а
Е- Библиотека садржи презентације са раније одржаних радионица и материјале за учеснике, инсерте корисних домаћих и страних приручника и чланака. Налази се на унутрашњем делу сајта, и можете јој приступити ако сте регистровани корисници Центра.
Региструјте се доласком у Центар или пријавом на овом линку.