Asistent na programima u saradnji sa kompanijama - praksa u CzRK-u

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu sarađuje sa različitim kompanijama u cilju oglašavanja i organizacije praksi za studente, oglašavanja poslova, organizovanja predavanja, radionica, treninga I drugih događaja za studente.

Praktikant na poziciji Asistent na programima u saradnji sa kompanijama će raditi sa timom Centra za razvoj karijere na sledećim aktivnostima:

- Kontaktiranje poslodavaca iz baze Centra u cilju učestvovanja u različitim programima, informisanje, promocija i praćenje realizacije događaja

- Komunikacija sa predstavnicima kompanija telefonom i elektronskom poštom, zakazivanje sastanaka

- Sastavljanje najava i izveštaja o događajima

- Istraživanje i pretraživanje interneta, predlozi potencijalnih novih poslodavaca, promocija ciljeva i usluga Centra potencijalnim novim poslodavcima

- Održavanje i ažuriranje baze kontakta

- Učestvovanje u realizaciji programa Centra, logistička podrška, pohađanje predavanja i radionica na teme razvoja karijernih veština, posete kompanijama sa studentskim grupama, prisustvo na različitim studentskim manifestacijama

- Anketiranje studenata, obrada podataka i sastavljanje izveštaja o evaluaciji realizovanih programa

- Anketiranje poslodavaca, obrada podataka i sastavljanje izveštaja o evaluaciji realizovanih programa

Praktikant će imati mentora koji će mu pružiti neophodnu podršku i obuku za rad. Planirano je da praksa počne 10. oktobra i da traje tri meseca.

Angažman je volonterskog tipa.

Ovo je praksa za tebe ukoliko:

- si student Univerziteta u Beogradu

- želiš da komuniciraš sa predstavnicima različitih kompanija I stekneš jasniju sliku o tome kako poslovni svet funkcioniše

- si ljubazan, jasan i vešt u komunikaciji

- si odgovoran i pouzdan

- ono što započneš i dovršiš (umeš da održavaš motivaciju za rad tokom vremena)

- poseduješ napredni nivo poznavanja paketa Ms Office

- voliš rad u dinamičnom i kreativnom timu

- te motiviše vizija i smisao aktivnosti u kojima učestvuješ

Potrebna dokumenta:

- radna biografija

- motivaciono pismo

Prijave dostaviti na centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom: Praktikant - Saradnja sa poslodavcima

Rok za prijavu 29/09/2022

 

Tags: