Otvoren poziv za projekte - CIRCLE U. SEED FUNDING SCHEME

 

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je otvoren konkurs programa  “Circle U. Seed Funding Scheme”  za  podnošenje predloga projekata za 2023. godinu.  Poziv je ove godine otvoren za studente, akademsko i istraživačko osoblje iz svih disciplina i sa svih nivoa studija, sa 9 “Circle U.” univerziteta. 

“Circle U. Seed Funding Scheme” je program finansijske podrške koji ima za cilj da pruži akademskom osoblju i studentima mogućnosti za razvoj projekata širom alijanse.

Ako imate ideje koje bi doprinele misiji i viziji “Circle U.” i/ili pomogle da se uključi više kolega, studenata i partnera u život naše alijanse, ovaj fond  može da vam pomogne obezbeđivanjem sredstava. 

Poziv je otvoren za projekte koji pokrivaju  širok spektar inicijativa uključujući seminare, radionice, zajedničke module, kurseve i programe i zajedničke istraživačke aktivnosti. 

Projekti treba da uključuju osoblje ili studente sa najmanje 3 partnerska univerziteta “Circle U.”

Studentski projekti mogu uključivati aktivnosti koje imaju za cilj jačanje studentske demokratije i angažovanja studenata, podržavanje novih aktivnosti učenja i obuke ili organizovanje kulturnih aktivnosti širom našeg saveza.   Period za realizaciju projekta je od 1. decembra 2023. do 30. septembra 2024. godine.

Posetite veb stranicu Circle U. za dodatne informacije i obrazac za prijavu: https://www.circle-u.eu/opportunities/seedfunding/   

Za bilo kakva pitanja, molimo kontaktirajte tim na: seedfunding@circle-u.eu

Prijavite se do 15. oktobra i oblikujte budućnost “Circle U.” kroz svoje projekte!

 

Tags: