Poseta studenata Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizuje posetu Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) Univerziteta u Beogradu u utorak, 17. oktobra 2023. godine u periodu od 11 do 14 časova.

Pozivaju se studenti Biološkog, Medicinskog, Fakulteta veterinarske medicine, Farmaceutskog, Tehnološko- metalurškog, Hemijskog, Fakulteta za fizičku hemiju, Poljoprivrednog, Fakulteta organizacionih nauka, Elektrotehničkog , Ekonomskog i Matematičkog fakulteta da uzmu učešće u poseti i od stručanjaka saznaju više o karijeri u oblasti molekularne genetike, biomedicine, biotehnologije i bioinformatike.

Posetom je predviđen obilazak prostorija IMGGI i razgovor sa zaposlenima koji će studentima predočiti mogućnosti za sticanje radnog iskustva i razvoj karijere u laboratorijama i centrima Instituta. Učesnici u poseti obićiće neke od laboratorija i centara ( U sastavu IMGGI se između ostalog nalaze laboratorija za molekularnu biomedicinu, molekularnu biologiju, humanu molekularnu genetiku, molekularnu genetiku i ekologiju mikroorganizama, molekularnu mikrobiologiju, molekularnu biologiju biljaka , biobanka, centar za industrijsku biotehnologiju itd. ).

 

Prijavite se

Prijava je otvorena do utorka, 10. oktobra 2023. godine popunjavanjem formulara na linku: http://skr.rs/IMGGI

Broj učesnika je ograničen, a prednost će imati studenti završnih godina studija.  Svi prijavljeni će biti blagovremeno obavešteni o statusu prijave.

Poseta IMGGI realizuje se u okviru programa "Saznajte iz prve ruke", a organizovana je kako bi se studentima Univerziteta u Beogradu omogućilo da u direktnom kontaktu sa zaposlenima steknu nova znanja o funkcionisanju savremenog tržišta rada. 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) Univerziteta u Beogradu  je vodeća srpska istraživačka institucija u oblasti molekularne genetike koja zapošljava 140 naučnika angažovanih na projektima u oblastima humane, biljne i molekularne genetike mikroorganizama. Pored fundamentalnih istraživanja, jedan deo svojih aktivnosti IMGGI realizuje kroz biotehnološke, komercijalne aspekte u humanoj i veterinarskoj medicine, poljoprivredi, proizvodnji hrane i u farmaceutskoj industriji.