Saradnja sa poslodavcima

Od osnivanja Centar sarađuje sa brojnim poslodavcima na povezivanju akademske i poslovne zajednice.  

Aktivnosti povezivanja studenata i diplomaca sa poslovnom zajednicom imaju za cilj da upotpune ostale aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, gde je akcenat na obezbeđivanju prilika za sticanje praktičnog iskustva, testiranje i razvijanje znanja i veština kroz iskustveno učenje. Sa druge strane, ove grupe aktivnosti upotpunjuju i proširuju aktivnosti karijernog informisanja, naročito vezanog za istraživanje o profesijama, oblastima rada, poslodavcima i prilikama za usavršavanje koje nude.

Šta mogu da uključuju?

  • Osmišljavanje i realizacija programa praksi za studente i diplomce u saradnji sa poslodavcima iz privatnog i javnog sektora (Program prakse ima za cilj sticanje radnog iskustva, upoznavanje sa radnim okruženjem i razvoj stručnih znanja i veština važnih za obavljanje određenih poslova, kao i sticanje i razvoj opštih profesionalnih, tzv. prenosivih veština neophodnih u poslovnom okruženju)
  • Posete kompanijama i drugim poslodavcima, institucijama, organizacijama sa ciljem upoznavanja sa određenim oblastima rada, zanimanjima, pozicijama itd.
  • Prezentacije kompanija i njihovih programa stipendiranja, praksi, volontiranja ili posebnih programa treninga i obuka koje sprovode; 
  • Organizacija sajmova praksi i poslova (omogućavaju pojedincima da se informišu,  stupe u neposredan kontakt sa budućim poslodavcima, umreže se)
  • Panel diskusije koje okupljaju predstavnike određenih profesija ili zaposlene u određenim sektorima, granama privrede itd. 

Pogledajte spisak kompanija i organizacija sa kojima smo ostvarili saradnju ovde.