Saradnja sa poslodavcima

Pri Centru je formirana posebna Služba za poslodavce. Registrovane kompanije mogu da oglase slobodno radno mesto, stručnu praksu ili honorarni posao, koriste usluge predselekcije kandidata za oglašene pozicije, koncipiraju program prakse u saradnji sa angažovanima u Centru, u mogućnosti su da na sajtu Centra postave svoj profil (predstave se kao kompanija koja ima razvijenu politiku zapošljavanja mladih bez iskustva), postave komentar kao i da zakažu gostovanje u Centru. 
 

Pogledajte spisak kompanija i organizacija sa kojima smo ostvarili saradnju ovde.

Od osnivanja Centar sarađuje sa brojnim poslodavcima na povezivanju akademske i poslovne zajednice.  

Aktivnosti povezivanja studenata i diplomaca sa poslovnom zajednicom imaju za cilj da upotpune ostale aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja, gde je akcenat na obezbeđivanju prilika za sticanje praktičnog iskustva, testiranje i razvijanje znanja i veština kroz iskustveno učenje. Sa druge strane, ove grupe aktivnosti upotpunjuju i proširuju aktivnosti karijernog informisanja, naročito vezanog za istraživanje o profesijama, oblastima rada, poslodavcima i prilikama za usavršavanje koje nude.

Šta mogu da uključuju?

  • Osmišljavanje i realizacija programa praksi za studente i diplomce u saradnji sa poslodavcima iz privatnog i javnog sektora (Program prakse ima za cilj sticanje radnog iskustva, upoznavanje sa radnim okruženjem i razvoj stručnih znanja i veština važnih za obavljanje određenih poslova, kao i sticanje i razvoj opštih profesionalnih, tzv. prenosivih veština neophodnih u poslovnom okruženju)
  • Posete kompanijama i drugim poslodavcima, institucijama, organizacijama sa ciljem upoznavanja sa određenim oblastima rada, zanimanjima, pozicijama itd.
  • Prezentacije kompanija i njihovih programa stipendiranja, praksi, volontiranja ili posebnih programa treninga i obuka koje sprovode; 
  • Organizacija sajmova praksi i poslova (omogućavaju pojedincima da se informišu,  stupe u neposredan kontakt sa budućim poslodavcima, umreže se)
  • Panel diskusije koje okupljaju predstavnike određenih profesija ili zaposlene u određenim sektorima, granama privrede itd.