Dani podrške brucošima

Univerzitet u Beogradu – Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i Centar za studente sa hendikepom organizuju „Dane podrške brucošima“ u periodu od 30.10. do 3.11.2017. godine. Cilj programa je podrška studentima prve godine u snalaženju na fakultetu, sa novim obavezama, u novoj ulozi, u novom gradu.

Početak studiranja se može shvatiti kao početak nove životne faze, a svaka novina, svaka promena sa sobom nosi različite doživljalje, emocije, zabavu, ali i izazove. Promena, takođe, zahteva prilagođavanje.

Treba se prilagoditi na novi stil nastave, način učenja i predavanja, nove obaveze, novo društvo.  Sloboda je veća, ali je veća i odgovornost. Zbog toga je potrebno razvijati nove radne navike, nove tehnike učenja, različite načine organizacije vremena. Studenti koji odlaze u nepoznati grad da studiraju, moraju usvojiti  puno novih informacija radi lakšeg snalaženja i prilagođavanja u novoj sredini. Pored ovoga, brucoši se moraju navići na fakultet kao novu ustanovu, organizaciju, zajednicu, zgradu... Često teško pada i udaljenost od onih koji su do sada bili glavna podrška – roditelja, braće, sestara, starih prijatelja. 

Zbog svega nabrojanog, Univerzitet u Beogradu osmislio je program „Dani podrške brucošima“ koji ima za cilj da kroz različita predavanja, radionice i info-sesije okupi studente prve godine, poželi im dobrodošlicu, informiše ih, pomogne im u snalaženju i upozna sa sistemima podrške koje mogu koristiti tokom studija na Univerzitetu u Beogradu. Pozivamo sve zainteresovane da pročitaju programe detaljnije, izaberu sadržaj koji im je zanimljiv, prijave svoje prisustvo i dođu da se upoznaju, druže, nauče nešto novo i saznaju za koja pitanja i gde mogu potražiti pomoć tokom studija.

Uskoro ćemo objaviti detaljni raspored radionica i predavanja.