Završavate Ekonomski ili Farmaceutski fakultet? Upišite kurs Veštine upravljanja karijerom!

Ovaj fakultativni kurs namenjen je studentima završnih godina studija i predstavlja jedinstveni paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. U ovom semestru kurs ćemo na daljinu realizovati za studente Farmaceutskog i Ekonomskog fakulteta. Iskoristite priliku i prijavite se. Detaljnije informacije i način prijave>>