Studijski programi na Univerzitetu u BeograduПреглед студијских програма / диплома организован је у Водичу према универзитетима из пројектног конзорцијума. Свака од ових пет страница садржи списак студијских програма на датом универзитету. Студијски програми су организовани према факултетима на којима се изводе.

Кликом на одређени студијски програм приступићете детаљнијим информацијама о студијским програмима. Сваки чланак садржи следеће податке:
- назив дипломе,
- научно поље
- научна област стеченог звања
- број ЕСПБ бодова
- место где се изводи студијски програм
- информацију о садржају студија и линк ка списку предмета
- информацију која ближе одређује квалификацију за коју се диплома издаје
- информацију о професионалном статусу и намени стеченог звања односно академским и професионалним могућностима које пружа квалификација
- извору и датуму ажурирања.


 


 

Архитектонски факултет

Основне академске студије

Архитектура

 

Дипломске академске студије - master

Архитектура

Архитектонски факултет - Интегрални урбанизам

 

Биолошки факултет

 

Специјалистичке академске студије.
Биологија микроорганизама
Генетика
Имунологија са микробиологијом

Основне академске студије

Биологија

 

Дипломске академске студије - master

Биологија
Екологија
Молекуларна биологија и физиологија
Професор биологије
Професор екологије и заштите животне средине

 

Географски факултет

 

Основне академске студије

Географија
Геопросторне основе животне средине
Демографија
Просторно планирање
Туризмологија

 

Дипломске академске студије - master

Географија
Геопросторне основе животне средине
Демографија-мастер
Просторно планирање
Туризмологија

 

Грађевински факултет

 

Основне академске студије

Геодезија
Грађевинарство
 

Економски факултет

 

Основне академске студије

Економија,пословно управљање и статистика

 

Дипломске академске студије - master

Банкарски и финансијски менаџмент
Економија и менаџмент енергетике
Економска анализа и политика
Економска политика и развој
Квантитативна анализа
Макроекономија привреда у транзицији
Међународна економија
Пословна администрација на српском и енглеском
Пословна економија и менаџмент
Пословно управљање
Рачуноводство,ревизија и пословне финансије

 

Електротехнички факултет

 

Основне академске студије

Електротехника и рачунарство

 

Дипломске академске студије - master

Електротехника и рачунарство

 

 

Математички факултет

 

Основне академске студије

Астрономија и астрофизика

Информатика

Математика

 

Дипломске академске студије - master

Астрономија и астрофизика
Информатика
Математика
 

Машински факултет

 

Основне академске студије

Машинско инжењерство на српском и енглеском језику

 

Дипломске академске студије - master

Машинско инжењерство на српском и енглеском језику

 

Медицински факултет

 

Дипломске академске студије - master

Дипломирана медицинска сестра
Јавно здравље
Менаџмент у систему здравствене заштите

Фармацеутске медицине

 

Интегрисане академске студије

Медицина на српском и енглеском језику


Специјалистичке струковне студије

Струковна медицинска сестра-специјалиста
 

 

Пољопривредни факултет

 

Основне академске студије

Агроекономија
Биљна производња
Зоотехника
Мелиорација земљишта
Пољопривредна техника

Прехрамбена технологија
 

Дипломске академске студије - master

Агроекономија
Воћарство и виноградарство
Заштита животне средине-WUS програм
Зоотехника
Мелиорација земљишта -
Пољопривреда
Прехрамбена технологија
Ратарство и повртарство

Фитомедицина
Хортикултура

 

Специјалистичке академске студије

Зоотехника
Управљање у агробизнису и трговини
 

Правни факултет

 

Основне академске студије

Права

 

Дипломске академске студије - master
Мастер права европских интеграција
Право

 

Православни богословски факултет

 

Основне академске студије

Општа теологија
Практични теолог

 

Дипломске академске студије - master

Општа теологија
Практични теолог
 

 

Рударско-геолошки факултет

 

Основне академске студије
Геологија
Геотехника
Геофизика
Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду

Рударско инжењерство

Хидрогеологија

Инжењерство нафте и гаса  

 

Дипломске академске студије – master

Геологија
Геотехника
Геофизика
Инжењерство заштите животне средине и заштита на раду
Инжењерство нафте и гаса  
Рударско инжењерство
Хидрогеологија
 

 

Саобраћајни факултет

 

Основне академске студије

Саобраћај

 

Дипломске академске студије – master

Саобраћај
 

 

Стоматолошки факултет

 

Основне струковне студије

Зубни техничар-протетичар
Орални хигијеничар

 

Специјалистичке академске студије
Стоматологија

 

Интегрисане академске студије
Стоматологија на српском и енглеском језику

 

Технички факултет у Бору

 

Основне струковне студије

Инжењерски менаџмент
Металуршко инжењерство
Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство

 

Дипломске академске студије – master

Инжењерски менаџмент
Металуршко инжењерство
Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство
 

 

Технолошко-металуршки факултет

 

Основне струковне студије

Био-хемијско инжењерство и биотехнологија
Инжењерство заштите животне средине
Металуршко инжењерство
Текстилна технологија
Хемијско инжењерство

 

Дипломске академске студије – master

Био-хемијско инжењерство и биотехнологија
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство материјала
Металуршко инжењерство
Текстилна технологија
Хемијско инжењерство
 

 

Универзитет у Београду - студије при универзитету

 

Дипломске академске студије – master

Европска и међународна политика и управљање кризом
Менаџмент пословних перформанси
Образовне политике
Предузетнички менаџмент
Религија у друштву,култури и европским интеграцијама
Тероризам,организовани криминал и безбедност-једна година

 

Учитељски факултет

 

Основне академске студије

Васпитач у предшколским установама

Учитељ

 

Дипломске академске студије – master
Образовање дипломираних учитеља-мастер 
 

 

Факултет безбедности

 

Специјалистичке струковне студије

Форензика

Студије безбедносног менаџмента
 

Основне академске студије

Студије наука безбедности
 

Дипломске академске студије – master

Студије наука безбедности
 


Факултет ветеринарске медицине

 

Специјалистичке академске студије

Ветеринарска медицина

 

Интегрисане академске студије

Ветеринарска медицина
 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

 

Основне академске студије

Логопедија
Превенција и третман поремећаја понашања

Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа
Специјална едукација и рехабилитација особа са моторним поремећајима
Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећеним видом
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју

 

Дипломске академске студије – master

Логопедија
Превенција и третман поремећаја понашања
Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа
Специјална едукација и рехабилитација особа са моторним поремећајима
Специјална едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида
 

 

Факултет за физичку хемију

 

Специјалистичке струковне студије

Форензика

 

Основне академске студије

Физичка хемија

 

Дипломске академске студије – master

Физичка хемија

 

 

Факултет организационих наука

 

Специјалистичке струковне студије

Менаџмент

 

Основне академске студије

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука - Менаџмент и организација - ОАС - ТТ

Информациони системи и технологије
Информациони системи и технологије (студије на даљину)
Менаџмент и организација
 

Специјалистичке академске студије

Менаџмент
Организационе науке
 

Дипломске академске студије – master

Електронско пословање и управљање системима
Инжењерски и оперативни менаџмент
Информациони системи и технологије
Међународно пословање и менаџмент
Менаџмент
Менаџмент и организација
Менаџмент у систему здравствене заштите
Менаџмент у управи
Операциона истраживања и рачунарска статистика на српском и енглеском језику
Управљање квалитетом

 

Факултет политичких наука

 

Основне академске студије

Новинарство

Политиколошке студије

Социјална политика и социјални рад

Међународне студије

 

Дипломске академске студије – master

Еколошке политике
Интердисциплинарне мастер студије југоисточне Европе
Јавне управе,локалне самоуправе и јавних политика
Међународне студије
Новинарство
Политикологије-политичка аналитика и менаџмент у политици
Политиколошке студије
Регионалне студије
Социјална политика
Социјална рад

 

 

Факултет спорта и физичког васпитања

 

Основне академске студије

Физичко васпитање и спорт

 

Дипломске академске студије – master

Физичко васпитање и спорт
 

 

Фармацеутски факултет

 

Специјалистичке струковне студије

Фармација

 

Интегрисане академске студије

Магистар фармације

Магистар фармације-Медицински биохемичар

Фармација-Медицинска биохемија

 

Специјалистичке академске студије

Биолошки лекови
Биохемијска дијагностика
Индустријска фармација
Козметика
Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине
Фармаекономија и фармацеутска легислатива
Фармакотерапија у фармацеутској пракси
Фармацеутска здравствена заштита
Фармацеутски менаџмент и маркетинг
 

Физички факултет

 

Основне академске студије

Метеорологија
Општа физика
Примењена и компијутерска физика
Теоријска и експериментална физика

 

Дипломске академске студије – master

Метеорологија
Општа физика
Примењена и компијутерска физика
Теоријска и експериментална физика

 

Филозофски факултет

 

Основне академске студије

АндрагогијаХ
Археологија
Етнологија и антропологија
Историја
Историја уметности

Класичне науке
Педагогија

Психологија

Социологија

Филозофија

 

Дипломске академске студије – master

Андрагогија
Археологија
Етнологија и антропологија
Историја
Историја уметности
Класичне науке
Образовање наставника предметне наставе
Педагогија
Психологија
Социологија
Филозофија
 

Филолошки факултет

 

Основне академске студије

Језик,књижевност,култура

Српска књижевност и језик

Српска књижевност и језик са компаратистиком

Српски језик и књижевност

 

Дипломске академске студије – master

Дидактика француског као страног језика
Језици,пословање и међународна трговина
Мастер-језик,књижевност,култура
Српска књижевност
Српски језик
 

Хемијски факултет

 

Основне академске студије

Биохемија
Биохемичар

Професор хемије

Хемија
Хемија животне средине

Хемичар
Хемичар за животну средину

 

Дипломске академске студије – master

Биохемија
Дипломирани биохемичар
Дипломирани хемичар
Хемија
Хемија животне средине

 

 

Шумарски факултет

 

Основне струковне студије.

Универзитет у Београду - Шумарски факултет - Технологије,менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета

 

Основне академске студије
Шумарство
Еколошко инжењерство у заштити земљишњих и водених ресурса
Пејзажна архитектура и хортикултура

Прерада дрвета
Технологије,менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
 

Специјалистичке академске студије

Трговина дрветом и производња дрвета

 

Дипломске академске студије – master

Еколошко инжењерство у заштити земљишњих и водних ресурса

Пејзажна архитектура