VEŠTINE UPRAVLJANJA KARIJEROM NA PRAVNOM FAKULTETU

Zahvaljujući uspešnoj dugogodišnjoj saradnji Centra za razvoj karijere i Pravnog fakulteta, studenti završne godine ovog fakulteta biće u prilici da pohađaju kurs "Veštine upravljanja karijerom".  

Osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. 

Ovaj fakultativni kurs traje 5 nedelja (7 susreta), i sastoji se iz različitih aktivnosti (predavanja, radionica i simulacija) u trajanju od 2 do 4 sata,  tokom kojih će studenti dobiti odgovore na pitanja:

Koji su moji kvaliteti? Kako vidim svoju karijeru? Koje opcije mi stoje na raspolaganju? Kako se postavljaju ciljevi?  Kako i gde mogu da tražim posao?  Kako da se uspešno predstavim poslodavcu?                                

Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi dodatne ESPB bodove i upisivanje ove aktivnosti u dodatak diplomi.

Broj mesta je ograničen, a zainteresovani mogu da se prijave putem formulara koji je potrebno poslati na office@razvojkarijere.bg.ac.rs

Rok za prijavljivanje je 13. april u 10h.

Početak kursa je 17. aprila u 14 časova na Pravnom fakultetu. 

Raspored predavanja i radionica izgleda ovako:

17. april 14 – 16h, Uvodno predavanje - Karijera i zapošljivost

24. april 14 – 16h, Samoistraživanje i samopouzdanje

26. april 12 – 16h, Donošenje odluka i planiranje karijere

10. maj 12 – 16h,  Istraživanje tržišta rada  i aktivno traženje posla

15. maj 14 – 16h, Pisanje CV-a i motivacionog pisma 

17. maj 14 – 16h, Intervju za posao

24. maj 14 – 16h,  Umrežavanje sa poslodavcima i dodela sertifikata

 

Za dodatne informacije pozvati 011/3207414 ili pisati na ana.jb@razvojkarijere.bg.ac.rs