Kurs "Veštine upravljanja karijerom"

Tokom prolećnog semestra 2016/17. godine kurs će se realizovati na sledećim fakultetima:


 

Zašto ovaj kurs?

Jedan od centralnih pojmova u okviru karijernog obrazovanja su veštine upravljanja karijerom. Razvojem ovih veština osnažuje se aktivna uloga pojedinca u oblikovanju i usmeravanju sopstvenog procesa učenja i karijernih puteva.  Cilj kursa “Veštine upravljanja karijerom“ je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Po uspešno završenom kursu “Veštine upravljanja karijerom”, studenti će biti u stanju da:

  • koriste različite izvore informacija o savremenom tržištu rada 
  • istražuju i prepoznaju svoja interesovanja, potrebe, lične osobine, znanja, veštine i sposobnosti i povezuju ih sa zahtevima savremenog tržišta rada
  • odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan
  • primenjuju različite metode i strategije traženja posla
  • sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radna biografija, motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkursu
  • oblikuju ponašanje na intervjuu za posao u oblik samopromocije koji je u skladu sa ličnim karijernim ciljevima

Ciljna grupa

Kurs je fakultativan i namenjen studentima završnih godina osnovnih akademskih ili master akademskih studija

Organizacija i trajanje

Strukturu kursa čini 9 dvočasovnih aktivnosti - predavanja, radionica, simulacija i susreta sa predstavnicima privrednog sektora koje se realizuju jednom nedeljno.

Ovaj fakultativni kurs realizuju zaposleni u centrima za razvoj karijere sa gostujućim predavačima, saradnicima iz redova akademske zajednice - nastavnog ili nenastavnog osoblja sa pojedinih fakulteta, kao i sa predstavnicima poslovne zajednice.

Struktura kursa

1. blok: Uvod u veštine upravljanja karijerom

2. blok: Samoistraživanje i samopouzdanje

3. blok: Istraživanje savremenog tržišta rada i opcija nakon diplomiranja

4. blok: Donošenje karijernih odluka

5. blok: Postavljanje ciljeva i planiranje karijere

6. blok: Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu

7. blok: Radna biografija i motivaciono pismo

8. blok: Razgovor za posao

9. blok: Umrežavanje sa predstavnicima privrednog sektora - karijerno ćaskanje