Kurs "Veštine upravljanja karijerom"

 

Cilj kursa “Veštine upravljanja karijerom“ je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Kurs je fakultativan i namenjen studentima završnih godina osnovnih akademskih ili master akademskih studija.

Po uspešno završenom kursu “Veštine upravljanja karijerom”, studenti će biti u stanju da:

  • koriste različite izvore informacija o savremenom tržištu rada 
  • istražuju i prepoznaju svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti i povezuju ih sa zahtevima savremenog tržišta rada
  • odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan
  • primenjuju različite metode i strategije traženja posla
  • sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radna biografija, motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkursu
  • se uspešno predstave poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu

Kurs se realizuje na dva načina: uživo na fakultetima ili onlajn na moodle platformi.

Ovaj fakultativni kurs realizuju zaposleni u centrima za razvoj karijere sa gostujućim predavačima, saradnicima iz redova akademske zajednice - nastavnog ili nenastavnog osoblja sa pojedinih fakulteta, kao i sa predstavnicima poslovne zajednice.