Kurs "Veštine upravljanja karijerom"

Ciljevi kursa “Veštine upravljanja karijerom“ jesu osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Kurs je fakultativan i namenjen studentima završnih godina osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu.

Po uspešno završenom kursu “Veštine upravljanja karijerom”, studenti će biti u stanju da:

 • koriste različite izvore informacija o savremenom tržištu rada; 
 • istražuju i prepoznaju svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti i povezuju ih sa zahtevima savremenog tržišta rada;
 • odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan;
 • primenjuju različite metode i strategije traženja posla;
 • sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radnu biografiju i motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkretnom konkursu;
 • i uspešno se predstave poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.

Kurs su osmislile i vode savetnice Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. 

Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi uverenje o pohađanju, dodatne ESPB bodove, kao i upis ove vannastavne aktivnosti u dodatak diplomi.


Otvoreno prijavljivanje studenata za onlajn kurs „Veštine upravljanja karijerom”


 
Pozivaju se studenti završnih godina da u narednom semestru pohađaju onlajn kurs „Veštine upravljanja karijerom”, koji organizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.
 
Glavni cilj kursa jeste pružanje podrške studentima u uspešnom upravljanju svojom karijerom i aktivnom uključivanju na tržište rada.
 
Ukoliko se približavate kraju svojih studija i niste sigurni šta dalje, bez panike – upišite kurs „Veštine upravljanja karijerom”.
 
Ovaj kurs je idealna prilika da:
 
 • istražite i prepoznate svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti, kao i da ih povežete sa zahtevima savremenog tržišta rada;
 • razmislite o svojim karijernim ciljevima i kreirate karijerni plan;
 • primenite različite metode i strategije traženja posla;
 • naučite da koristite različite izvore informacija o savremenom tržištu rada;
 • sastavite kvalitetnu prijavu za posao - radnu biografiju i motivaciono pismo;
 • i naučite kako da se uspešno predstavite poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.
 
Kurs će biti održan od u periodu od 20. februara do 28. aprila 2023. na Moodle platformi Univerziteta u Beogradu.
 
 • Studenti mogu samostalno da prolaze kroz sadržaj i da u vreme kad im najviše odgovara rade na zadacima u okviru povezanih tematskih celina na nedeljnom nivou. 
 • U periodu trajanja kursa, polaznici imaju pristup snimljenim predavanjima, zadacima i brojnim materijalima koji će angažovati i unaprediti njihove veštine upravljanja karijerom. 
 • Podrška i povratna informacija voditelja kursa je planirana i kroz onlajn konsultacije i onlajn sastanke, a u završnici kursa planirano je okupljanje učesnika u Rektoratu, realizacija jedne radionice i upoznavanje polaznika sa predstavnicima odabranih kompanija sa kojima se realizuje dugogodišnja saradnja.  
 
Prijavite se popunjavanjem kratkog registracionog formulara (link: https://forms.gle/gwEyUoGsgBvvJufv8).
 
Osim osnovnih podataka (ime i prezime, mejl adresa, fakultet...), neophodno je da pošaljete i svoj trenutni CV na čijem usavršavanju ćete raditi tokom kursa.
 
Rok za slanje prijave je 20. februar 2023. do 8 sati ujutru.
 

Pratite vesti i kalendar ili se upišite na mejling listu radi informisanja o narednom ciklusu realizacije kursa.