Kurs "Veštine upravljanja karijerom"

 

U TOKU JE PRIJAVLJIVANJE ZA PROLEĆNI CIKLUS KURSA U 2024. GODINI


Ciljevi kursa “Veštine upravljanja karijerom“ jesu osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Kurs je fakultativan i namenjen studentima završnih godina osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu.

Po uspešno završenom kursu “Veštine upravljanja karijerom”, studenti će biti u stanju da:

  • koriste različite izvore informacija o savremenom tržištu rada; 
  • istražuju i prepoznaju svoja interesovanja, potrebe, znanja, veštine i sposobnosti i povezuju ih sa zahtevima savremenog tržišta rada;
  • odlučuju o svojoj karijeri, postavljaju ciljeve i kreiraju karijerni plan;
  • primenjuju različite metode i strategije traženja posla;
  • sastavljaju efikasnu prijavu za posao - radnu biografiju i motivaciono pismo i biraju formu i sadržaj koji odgovaraju konkretnom konkursu;
  • i uspešno se predstave poslodavcu na razgovoru za posao ili praksu.

Kurs su osmislile i vode savetnice Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. 

Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi uverenje o pohađanju, dodatne ESPB bodove, kao i upis ove vannastavne aktivnosti u dodatak diplomi.

 


Pratite vesti i kalendar ili se upišite na mejling listu radi informisanja o narednom ciklusu realizacije kursa.