Саветовање

Univerzitet u Beogradu, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata realizuje različite vrste individualnog savetovanja za svoje studente, kao i za diplomirane studente koji su diplomirali u poslednje dve godine: karijerno savetovanje, psihološko savetovanje, onlajn savetovanje (koje može biti karijerno ili psihološko) i drop-In savetovanje.


"Drop-In" savetovanje 

Drop-In ili kratko savetovanje je namenjeno:

  • korisnicima koji žele da se konsultuju, provere i poboljšaju kvalitet prijavnih dokumenata za posao, praksu, stipendije kao što su: radna biografija, motivaciono pismo, pisma preporuke i dr.
  • korisnicima koji žele da se na licu mesta upoznaju sa uslugama i timom Centra, i raspitaju na koji način im Centar može pomoći tokom studiranja i neposredno nakon diplomiranja.

Možete doći svakog radnog dana od 10:30 do 15:30 časova bez zakazivanja.  Ukoliko dolazite radi konsultacija oko prijavnih dokumenata, potrebno je poneti ih u štampanoj ili elektronskoj verziji.

Drop-In savetovanje može trajati do 30 minuta. Ukoliko postoji potreba za dužom savetodavnom sesijom, ona se mora zakazati.

 

Karijerno savetovanje 

Karijerno savetovanje je namenjeno korisnicima koji žele da se konsultuju sa savetnikom u vezi sa ličnim razvojem karijere, problemima i izazovima koji ga prate, uz poštovanje privatnosti i poverljivosti. Savetnice za karijeru mogu vam pomoći u procesu donošenja karijernih odluka, karijernom planiranju, usmeriti vas prilikom potrage za praksom, poslom, stipendijom i ostalim prilikama za usavršavanje,  osnažiti vas da se predstavite u profesionalnom kontekstu na najbolji način (putem radne biografije, linkedIn profila, na intervjuu za posao i sl.)

Karijerno savetovanje traje do sat vremena. Zakazivanje savetovanja je obavezno i vrši se putem FORMULARA . 

Ukoliko nemate vremena da nas posetite, preporučujemo da pogledate sekciju na našem sajtu Virtuelni savetnik gde možete naći mnoštvo korisnih informacija i saveta za razvoj karijere.


Psihološko savetovanje 

Psihološko savetovanje je namenjeno korisnicima koji se tokom studiranja i neposredno nakon diplomiranja susreću sa različitim problemima psihološke prirode, kao što su: problemi u učenju, planiranju i organizaciji obaveza, pad motivacije za učenje i studiranje, teškoće u prilagođavanju novim ulogama i uslovima života, prevelika trema, osećaj nesigurnosti i niskog samopouzdanja, izloženost stresnim životnim događajima i sl.

Psihološko savetovanje traje do sat vremena. Zakazivanje savetovanja je obavezno i vrši se putem FORMULARA . 

Napomena: Centar svojim korisnicima ne može obezbediti kontinuiranu psihološku podršku poput psihoterapije i sličnih usluga, kao ni lekarsku pomoć. Sesija psihološkog savetovanja pre svega ima za cilj da pomogne korisniku da svoj problem ili stanje bolje razume, kao i da mu pruži ideje, smernice i informacije za rešavanje tog problema.


Onlajn savetovanje

Centar je u skladu sa potrebama korisnika omogućio i usluge onlajn savetovanja. I karijerno i psihološko savetovanje možemo realizovati na ovaj način. Savete na teme efikasnog učenja, planiranja vremena, studiranja u inostranstvu, traženja prakse, pisanja CV-a i druge, možete dobiti u komunikaciji sa nama od kuće, iz studentskog doma ili sa univerziteta u inostranstvu na kom ste na razmeni.

Ukoliko se opredelite za ovu formu, samo je potrebno da to naglasite prilikom popunjavanja prijavnog FORMULARA za zakazivanje. I onlajn savetovanje je obavezno zakazati unapred, i traje do sat vremena.