Dobrodošli na sekciju za poslodavce!

Na Univerzitetu u Beogradu školuje se oko 90 hiljada mladih ljudi na preko 300 različitih studijskih programa – uz diplomce koji su završili studije u poslednje tri godine oni čine ciljnu grupu Centra za razvoj karijere. Ukoliko želite da ostvarite kontakt sa njima, Centar je pravo mesto za Vas.

Imamo saradnju sa svim fakultetima Univerziteta u Beogradu, kao i sa većinom studentskih organizacija i institucija koje se bave neformalnim obrazovanjem mladih. Studente redovno obaveštavamo o svim događajima u organizaciji Centra, aktuelnim slobodnim radnim mestima i praksi, a registrovani članovi dobijaju te iste informacije direktno na svoj mejl. Broj registrovanih članova na info-listi svakim danom raste, a lista sadrži više hiljada adresa studenata i diplomaca. Studenti svakodnevno posećuju Centar, a ljubazno osoblje nastoji da im pruži informacije, savete i lične konsultacije u cilju boljeg pozicioniranja na tržištu rada, donošenja odluka i sagledavanju opcija za razvoj karijere.

Šta vam nudimo?

  • Oglašavanje programa prakse, volonterskog programa, prilika za posao
  • Konsultacije pri osmišljavanju i realizaciji programa praksi za studente i diplomce, mentorska obuka 
  • Organizovanje susreta sa studentima  (posete kompanijama, neformalni susreti, gostovanja na fakultetima, panel diskusije)
  • Prezentacije kompanija i njihovih programa stipendiranja, praksi, volontiranja ili posebnih programa treninga i obuka koje sprovode; 
  • Organizacija sajmova praksi, poslova i stipendija

 

Tag: