Стручна пракса

Бенефити организовања и похађања пракси су вишеструки.

Компаније које организују праксу промовишу пословну културу друштвене одговорности. Пружајући шансу младим, амбициозним студентима, послодавци се налазе у позицији да препознају профил кандидата који им је потребан.То је један од најбољих начина регрутације нових кадрова. С друге стране, пракса се показује као прилика да студенти науче да примењују теоријска знања која су стекли током студија, као и да  стекну радно искуство која ће им се показати као значајно у даљем раду. С обзиром да стално усавршавање појединца постаје императив, обављање праксе се показује као фаза која претходи првом запослењу.  Студенти, након  успешно обављених пракси, добијају препоруку од наведених компанија, а неретко и понуду за запослење. Послодавци ће свакако то умети да цене, а кандидати са искуством имаће предност у односу на остале.

Jedan od ključnih zadataka Centra je povećanje procenta mladih na Univerzitetu u Beogradu koji su tokom ili neposredno po završetku studija stekli radno iskustvo, pre svega kroz neki vid obavljanja prakse, volontiranje ili honorarno angažovanje u nekoj radnoj organizaciji.  Velika stopa nezaposlenosti jedan od najvećih problema koji pogađa mlade u Srbiji. Diplomci ulazak u poslovni svet dočekuju zbunjeni, nespremni. Postavlja se pitanje: „Šta sada?“ S druge strane, tržište rada diktira brojne uslove, koji se  studentima i diplomcima, budućim kandidatima za posao, mogu pokazati kao prepreka. Jedno od najčešćih pitanja koje poslodavci postavljaju kandidatima jeste: „Da li ste do sada imali radno iskustvo?“ Neretko, kandidati nemaju potvrdan odgovor na postavljeno pitanje. Prepoznavši navedene probleme kao izazov naša središnja aktivnost postala je organizovanje praksi za studente i diplomce. Pored kompanija i organizacija sa kojima smo ostvarili saradnju na organizaciji i promociji prakse, razvijamo metodologiju rada i na sopstvenom iskustvu organizacijom praksi za studente u našem Centru.  

Стојимо вам на располагању за сваки вид сарадње по питању организације пракси у вашој организацији. Јавите се!