Reč psihologa

To znači da je za donošenje neke odluke ili formiranje nekog stava bitan preduslov istraživanje, odnosno prikupljanje relevantnih informacija. Istraživanje nije jednostavan proces, naročito ne danas kada smo okruženi ogromnom količiniom informacija.

Razmislite o tome kako istražujete - na primer svoje karijerne opcije, interesovanja, potencijalna rešenja za problem koji vas muči, kako dolazite do relevantnih informacija, na koji način ih tumačite, kako ih koristite da biste doneli odluku ili formirali zaključak. 

Dobre odluke se donose na osnovu dobrih informacija. Kada brinete da nećete doneti ispravnu odluku, najpre poradite na prikupljanju relevantnih i proverenih informacija.  

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde).  


 

U trenutku kada završavamo fakultet i počinjemo da tražimo posao, nalazimo se u neobičnoj poziciji početnika koji tek treba da počne da radi, ali koji već treba da zna mnogo toga. Tada je često lakše da primetimo šta to sve ne znamo - kao početnici, dok zanemarujemo one stvari u kojima smo veoma vešti - kao stručnjaci. Šta je to što sveži diplomci znaju? Njihovo znanje sa fakulteta je obimno, obuhvatno i aktuelno, i možda najvažnije - sveže, samim tim i lako dostupno. Početnici nisu razvili navike i upoznali “nepisana pravila” posla, pa su samim tim i kreativniji i inovativniji u radu. Početnici danas imaju značajne digitalne veštine. … Ovo je samo nekoliko stavki, a spisak je zapravo veoma dugačak. Razmislite o tome šta biste vi dodali na svoj spisak znanja i veština koje imate kao početnici.    

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde).  

 


 

U našim osobinama učestvuju i ljudi koji su nam važni u životu - oni nam pomažu da upoznamo sebe i druge, da primetimo crvene zastavice, oni nas podržavaju dok učimo i razvijamo se, nude nam nešto novo i drugačije. Važno je osloniti se na druge ljude kada radimo na sebi. Tuđa podrška, tuđe iskustvo, drugačiji pogledi na svet, pozitivne i negativne reakcije drugih su izuzetno važan deo našeg ličnog razvoja. Isprobajte svoje samopouzdanje pred ljudima od poverenja, uvažite njihovo mišljenje i komentare, a pružite i njima priliku da svoje samopouzdanje vežbaju sa vama. Biti samopouzdan je uvek lakše u zajednici koja neguje samopouzdanje.  

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde).  


Često mislimo da će samopouzdanje doći nakon položenog ispita, visokog proseka, ostvarenih velikih i malih ciljeva. Međutim, samopouzdanje možda nije nešto što dočekamo, već nešto što gradimo. Možemo biti samopouzdani i dok učimo, dok padamo neke ispite, kada tražimo posao, kad gubimo prijateljstva ili stvaramo nova. Samopouzdanje ne znači da je sve u savršenom redu i da smo ostvarili sve što je trebalo da ostvarimo. Umesto toga, samopouzdanje možemo da vidimo kao resurs koji nam pomaže da svoje ciljeve ostvarimo na lakši i lepši način. Biti samopouzdan ne znači biti ispred drugih, već biti super sa samim sobom.  

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde).  

 


 

O samopouzdanju saznajemo na razne načine, u porodici, školi, medijima, kulturi.
Tako postepeno gradimo određena uverenja o tome šta je za nas samopouzdanje i usvajamo određene obrasce ponašanja koje nazivamo samopouzdanjem. 
Ta naša lična uverenja o tome šta je samopouzdanje treba istražiti i preispitati s vremena na vreme.
Šta ja jesam kada sam samopouzdan? Šta treba da uradim da bih bio samopouzdan?
Kako znam da neko ponašanje predstavlja samopouzdanje? Kako mogu da budem samopouzdan, ali da ne budem i sebičan? 
Ovo su pitanja koja pokreću učenje samopouzdanja. 
Kada znamo šta nam je sve važno u samopouzdanju, onda možemo da isprobamo to samopouzdanje skrojeno po svojoj meri. 
Učimo da budemo samopouzdani tako što stalno isprobavamo razne verzije svog samopouzdanja.   

Ako vam je potrebna podrška u tome,
psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu
(svoj termin možete zakazati ovde). 

 


Biti samopouzdan nekada nosi i skrivene opasnosti. 

Kada smo samopouzdani, rizikujemo da budemo arogantni ili sebični. 
Naše samopouzdanje nekad može povrediti druge ljude.
Naše samopouzdanje nas može dovesti u situaciju koja nam se nimalo ne dopada.

Iako je samopouzdanje najčešće veoma poželjna osobina, u redu je priznati da ona ima i neke mane. 
Nije uvek lako i bezbedno biti samopouzdan
Zato je važno biti samopouzdan po svojoj meri. 
Razmislite o tome šta sve za vas samopouzdanje nikako nije i šta izvesno jeste. 

Ako vam je potrebna podrška u tome, 
psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu 
(svoj termin možete zakazati ovde).  


 

 

Samopouzdanje se razlikuje od osobe do osobe, od situacije do situacije, od trenutka do trenutka.
Jedno je biti samopouzdan sa najboljom drugaricom, a nešto sasvim drugo je samopouzdano braniti master rad. 
Istražite razne nijanse u tome šta sve samopouzdanje može da bude i kako može da se pokaže. 
U tome vam može pomoći razmišljanje o konkretnim osobama - kako se razni samopouzdani ljudi ponašaju?, i konkretnim situacijama - u kojim situacijama  se može biti samopouzdan i kako? Ali zapamtite, ova pitanja nemaju konačne odgovore. Naše osobine su u stalnom razvoju i traže stalno istraživanje, preispitivanje i isprobavanje.  

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde). 


 

Iako za mnoge ljude uspešno učenje podrazumeva višesatni skoncentrisan rad bez pauze, 
uspešno učenje zapravo ne izgleda tako iz ugla kognitivne psihologije. 
Optimalno trajanje pažnje, odnosno skoncentrisanog učenja, iznosi oko 45 minuta.

Prema tome, učenje treba organizovati kroz veći broj ciklusa rada i pauze 
- na primer 45 minuta rada + 15 minuta pauze.  

Veština dobrog učenja nije u količini vremena provedenog u učenju, 
već u iskorišćavanju te optimalne pažnje na najbolji način.  

Ako vam je potrebna podrška u tome, 
psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu 
(svoj termin možete zakazati ovde). 

 


 

Tokom studiranja, suočavamo se sa velikim brojem stresnih događaja, često po prvi put u životu - ispiti, velika količina gradiva, život u nepoznatom gradu, donošenje važnih odluka, pronalaženje posla… Nošenje sa stresnim događajima se onda „nakupi” i samo postaje još jedan izvor stresa. Rešenje tada nije eliminacija stresa u potpunosti, već držanje stresa pod kontrolom. Probajte da odgovorite na pitanja: kada je stres najveći? šta mogu da uradim da sebi pomognem? i kako da stvorim dobre uslove za uspešno nošenje sa stresom u budućnosti? 

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde). 


To nepoverenje se ogleda u tome što ne verujemo svojoj proceni da određeni način učenja ne funkcioniše, ne smemo da probamo novu tehniku učenja, odbijamo da napravimo pauzu i odmorimo se, pritiskamo sebe da učimo što duže moguće… Tada je važno setiti se da postoje razne metode i tehnike učenja, različite osobe mogu efikasno da uče na razne načine i stoga je najvažnije da svoje učenje prilagodimo sebi. Ako osećate da vam odgovaraju česte pauze, da vam je važno da učite u društvu, da bolje pamtite slikovni materijal, verujte toj svojoj proceni. Potrudite se da svoje učenje učinite zaista svojim.  

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde).


Kada su naša očekivanja previše visoka, uopštena ili nerazumljiva, kada nismo sigurni da li su potvrđena ili ne, onda možemo postati zbunjeni i nesigurni, nepoverljivi u sopstvenu procenu, anksiozni u budućim sličnim situacijama. Izneverena očekivanja nekad mogu biti veliki izazov za nas. Kako onda prevazići taj izazov i formulisati „bolja” i korisnija očekivanja od sebe i drugih? Potrudite se da svoja očekivanja formulišete jasno - tako da znate na šta/koga se odnose, kada i u kojim situacijama, merljivo - tako da možete da procenite da li su ispunjena ili ne; realistično - tako da nisu niti previše visoka, niti previše niska. Pažljivo formulisana očekivanja su super stvar, ona nam pomažu u samoproceni, pomažu nam da znamo gde se nalazimo na svom razvojnom putu i šta su naši naredni koraci. I, najvažnije, očekivanja možemo da preformulišemo. 

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde).


Način na koji pristupamo učenju zavisi od toga kako predviđamo da će nam ići pripremanje ispita, kako očekujemo da će se profesor ophoditi prema nama na ispitu, kako zamišljamo da će nam ispitni rok proći, kako planiramo ostatak semestra. Razmislite o tome da li vam ova očekivanja pomažu ili ne. Unapred postavljena očekivanja ponekad mogu da nas koče. Ako primetimo koja, onda možemo i da ih zamenimo nekim boljim. 

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde).  


Kad uvedemo neku novinu u svoju svakodnevnicu - promenimo fakultet, potrudimo se da stvorimo bolje navike, probamo nov način učenja, pokušamo da nastupimo drugačije na usmenom ispitu - postoji rizik da brzo odustanemo i vratimo se starim obrascima ponašanja. Međutim, tada je važno biti uporan.

Kad probate nešto novo, probajte iz sve snage. Potrebno je neko vreme da se naviknemo na promenu, da naučimo kako da je primenimo i da primetimo pozitivne rezultate.   

Ako vam je potrebna podrška u tome,
psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu
(svoj termin možete zakazati ovde). 28/12/2020.

Važno je primetiti šta je pod našom kontrolom, a šta nije. Ne možemo da utičemo na neizvesnost onlajn nastave, na promenljiv internet signal, na neophodnost Zoom poziva, i u redu je da to prepoznamo kao otežavajuće okolnosti. Ali neke stvari jesu pod našom kontrolom: vreme provedeno na društvenim mrežama, način na koji učimo, solidarnost sa porodicom i prijateljima kojima je takođe teško, svakodnevne male odluke. Obratite pažnju na to. Učinite ono što je do vas da sledeća godina bude bolja od ove. 

Želimo vam srećne praznike, Centar za razvoj karijere je tu za vas i naredne godine.  


To znači da naše reakcije i način nošenja sa raznim izazovima imaju svoje poreklo - imamo neko važno prethodno iskustvo u kom smo naučili kako da reagujemo ili kako da se ponašamo.

Tako na primer možemo da naučimo da se povučemo u sebe kada nam spremanje ispita teško ide. Ta reakcija je u prošlosti dala dobre rezultate, zato smo je naučili, međutim možda sada ona više nije korisna.

Ako nešto što smo ranije naučili sada donosi više štete nego koristi, vreme je da naučimo nešto novo. Poželjne osobine i ponašanje se mogu naučiti.  

Ako vam je potrebna podrška u tome,
psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu
(svoj termin možete zakazati ovde). 


Iako trema, strah od neuspeha, briga, anksioznost, opterećenost negativnim mislima, mogu biti veoma neprijatni i zastrašujući, oni ipak nisu znak da nešto sa nama nije uredu.

Osećanja su sastavni deo našeg iskustva - imaju svoje mesto i ulogu, govore nam nešto važno o nama samima i situaciji u kojoj se nalazimo.

Trema pred ispit nije bolest koju treba da izlečimo, već osećanje koje nam pokazuje da nam je ispit veoma važan, da nam je stalo da uspemo, da ulažemo napor da sa nečim izađemo na kraj. Osećanja treba razumeti, a ne odstraniti.  

Ako vam je potrebna podrška u tome,
psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka
u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde). 


Ponekad nam je veoma važno da ne razočaramo nekoga
i onda pristanemo na nešto iako bismo najradije rekli ne.

A nekad ne želimo da rizikujemo i onda
odložimo nešto što bismo zapravo veoma želeli da uradimo.

Razmislite o tome zašto na nešto pristajete, a zašto nečemu kažete ne.

Važno je umeti reći da i umeti reći ne onda kada tako zaista želimo. 

Ako vam je potrebna podrška u tome,
psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu
(svoj termin možete zakazati ovde). 


Ako se trudimo da razumemo druge, zašto ne bismo to uradili i za sebe?

Nekad najviše truda zahteva razumevanje samog sebe.

Dok stičemo razna iskustva i prolazimo kroz razne situacije, ponekad smo iznenađeni svojom reakcijom, imamo osećanja koja je teško prepoznati, nismo sigurni da li nam nešto smeta, ne možemo da utvrdimo da li nam je nešto važno ili ne, zbunjuje nas ponašanje drugih…

Te misli i osećanja su vredne informacije o nama samima ali i o ljudima koji nam znače. Vredi uložiti trud da protumačimo te informacije i razgovaramo o njima.  

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde). 


Kada počnemo da studiramo, mi iza sebe imamo dugogodišnje iskustvo u učenju i često to iskustvo, znanje i navike iz osnovne i srednje škole prenosimo na studiranje što je jedan neobičan poduhvat. 

Naše prethodno iskustvo može, ali ne mora biti relevantno za naše trenutne izazove. Ponekad način na koji smo oduvek učili, dosadašnje strategije i pristup učenju mogu biti dobri za srednju školu, ali ipak ne i za fakultet. 

Studiranje je nova razvojna faza u našem životu i kao takva traži od nas da osvežimo svoja prethodna  znanja o učenju i o sebi. Tada stičemo nove navike i poglede na svet, razvijamo nove osobine, stičemo nove uvide o svom unutrašnjem svetu. 

Dok studiramo, postajemo stručnjaci ne samo o naučnoj oblasti koja nas interesuje nego i o sebi.  

Ako vam je potrebna podrška u tome, psiholog centra je tu za vas svakog četvrtka i petka u zakaznom terminu (svoj termin možete zakazati ovde). 


Ovo je naročito važno onda kada stvari u svetu nisu ok, kada su naše životne, radne, finansijske i ostale svakodnevne okolnosti značajno izmenjene pandemijom virusa koji nije pod našom kontrolom. Kada se nalazimo u tako naglo izmenjenim uslovima, može se desiti da naši uobičajeni obrasci ponašanja i strategije rešavanja problema ne rade najbolje. Može se desiti da nam treba dugo vremena da se oraspoložimo, da nam je teško da se skoncentrišemo, da imamo veću tremu pred ispit, da pomislimo kako svima ide bolje nego nama. I to je u redu. U redu je da sebi damo više vremena i prostora, da prihvatimo svoja osećanja i potrebe i potrudimo se da odgovorimo na njih.

Ako nemate ideju kako to da uradite ili želite da
razgovarate o tome, psiholog centra je tu za vas svakog
četvrtka i petka (u zakazanom terminu).

Svoj termin možete zakazati na: 
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/zakazite-savetovanje