Vodič kroz konkurs BGPRAKSA 2019

Dragi studenti,

Pred vama je Vodič kroz Konkurs univerzitetske radne prakse BGPRAKSA2019,  koji je za vas pripremio Univezitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Želja  nam je bila da vam pojednostavimo snalaženje u ovogodišnjem konkursu koji realizuje Univerzitet u Beogradu u saradnji sa Gradskom upravom Grada Beograda i da vam približimo sve mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju.

Program univerzitetske radne prakse obuhvata plaćenu stručnu praksu za studente završnih godina u trajanju od tri meseca i što je najbitnije podrazumeva rad uz mentorsku podršku.

U ovom Vodiču možete pronaći sve pozicije koje su dostupne, a one su radi vaše lakše orijentacije  grupisane po fakultetima, tako da se ispod naziva svakog nalaze pozicije za koje mogu aplicirati studenti datog fakulteta. Detaljnije informacije o opisu posla i uslovima koji su neophodni za datu poziciju možete pronaći na našem sajtu.

U želji da vam pomognemo da napredujete u svojoj karijeri i kročite u poslovni svet na najbolji mogući način i steknete radno iskustvo u struci pozivamo vas da se prijavite na konkurs. Iskoristite ovu jedinstvenu mogućnost da postanete deo tima velikih preduzeća u vašem gradu!

Želimo vam puno uspeha!

Tim CzRK


PREGLED POZICIJA PO FAKULTETIMA 


 


АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈП Градско стамбено

Инжењер II за грађ.-занатске радове

ГО Вождовац

Аналитичар планске документације и програма из надлежности Града

Практикант на пословима прегледа, контроле и овера техничке документације

ГО Савски венац

Практикант у одељењу за грађевинске и комуналне послове

Практикант у Одељењу за пројекте развоја- Архитекта или грађевински инжењер

ГО Земун

Практикант на пословима из грађевинске области

ГО Звездара

Практикант на пословима техничких лица из грађевинске области

ГО Младеновац

Практикант на пословима контроле техничке документације 

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Архитекта / ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

Секретаријат за привреду

Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство/СЕКР. ЗА ПРИВРЕДУ

Секретаријат за саобраћај

Mlađi savetnik za manje složene poslove unapređenja biciklističkog saobraćaja

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Практикант на припреми и доношењу урбанистичких планова

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Практикант у Сектору за грађевинско земљиште

 

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретаријат за привреду

Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство

Секретаријат за заштиту животне средине

Инжењер заштите животне средине

Секретаријат за саобраћај

Млађи саветник за мање сложене послове унапређења бициклистичког саобраћaja

Практикант у одељењу за Географско информационе системе

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Инж.погона у п.водоводне мреже Београд 4

Инж.погона у п.водоводне мреже Београд 2

Инж.погона у п. водоводне мреже Београд 1

Инж-погона у п.водоводне мреже Београд 3

ЈП Градско стамбено

Инжењер II за грађ.-занатске радове

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Инжењер хидротехничких инсталација

ЈКП "Београд пут" 

Инжењер у грађевинској оперативи, Одељење за изградњу

Инжењер у грађевинској оперативи, Одељење за одржавање

Инжењер у лабораторији

Практикант у Служби за пројектовање-одељење за геодетско пројектовање

ЈКП "Зеленило Београд"

Самостални референт за геодетске послове

ГО Вождовац

Практикант на Техничким пословима у области грађ.струке

ГО Савски венац

Практикант у одељењу за грађевинске и комуналне послове

Практикант у Одељењу за пројекте развоја- Арх. или грађ. инж

ГО Земун

Практикант на пословима из грађевинске области

ГО Звездара

Практикант на пословима техничких лица из грађ.области

ГО Гроцка

Грађевински инжењер

ГО Младеновац

Практикант на посл.припреме и контоле техн.док.за програме инвестиција за објекте јавне намене

Секретаријат за саобраћај

Млађи саветник за мање сложене посл. унапређења бициклистичког саобраћ.

Практикант у одељењу за Географско информационе системе

Секретаријат за опште послове

Грађевински инжењер

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈП "Градско стамбено“

Економиста

Виши администратор одељ.за однос са грађанима

Референт за финансијску анализу и извештавање

ЈП Дирекција за грађевинске послове и изградњу Београда

Економиста у сл.за књиговодствене рачуноводствене послове

Економиста у сл.за послове реализације прихода и расхода

Интерни ревизор

ЈКП „Погребне услуге“

СЕРВИСНИ РЕФЕРЕНТ

ЈКП "Градске пијаце"

Стручни сарадник за маркетинг

ГО Вождовац 

Практикант на пословима праћења извршења буџета и израде фин.планова

ГО Земун

Практикант на посл.трезора за нефинансијску имовину и рачуноводствене исправе

ГО Звездара

Практикант на пословима буџетског рачуноводства и ликвидатуре

ГО Врачар                       

Практикант на пословима буџета

Сарадник за односе са јавношћу и протокол

Секретаријат за јавне приходе

Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Вождовац)

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Сурчин

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Врачар

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Гроцка

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Палилула

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Чукарица

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Нови Београд

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Савски венац

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Звездара

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Земун

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Стари град

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Барајево

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Лазаревац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Младеновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Обреновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Раковица

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Сопот

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Секретаријат за јавни превоз

Практикант на пословима у области наплате јавног превоза

Практикант на пословима у области тарифних система

Секретаријат за управу

Практикант у сектору за аналитику, нормативу и финансијске послове

Статистичар аналитичар на пословима статистике промета и цена

Секретаријат за привреду

Референт у сектору за развој привреде

Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство

ЈП Београдска Тврђава

Презентер културно историјског добра

Туристичка организација Београда

Информатор у Туристичко информативном центру

ГО Вождовац

Практикант у служби за инфрмисање и протокол

ГО Стари град

Практикант у служби за односе са јавношћу

Библиотека града Београда

Библиотекар 

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на оперативно-стручним пословима

Секретаријат за  информисање

Новинар 

Практикант за односе са медијима

Секретаријат за  спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Градско веће

Сарадник на пројектима

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Инжењер погона, с.одржавања, погон одрж.електро опреме

Инжењер погона, произв.погон Баново брдо

Инжењер погона у Сектору одржавања, п.техн.сист.управљања

ЈКП „Инфостан технологије“ Београд

Програмер

ЈКП „Погребне услуге“

СИСТЕМ ИНЖЕЊЕР

ЈКП „ Паркинг сервис“

Инжењер електротехнике (енергетика)

ГО Вождовац

Систем администратор

 

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП „Инфостан технологије“ Београд

Програмер

ГО Вождовац

Систем администратор 

 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Инжењер погона, произв.погон Баново брдо

Инжењер I маш. одржавања, Сек. одржавања, Погон машинског  одржавања

Инж.погона канализационих црпних станица/ЈКП БВК

ЈКП "Београд пут" 

Машински инжењер у Служби за транспорт, грађ. механ. и ремонт

ЈКП „Паркинг сервис Београд“

Инжењер машинства

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретаријат за здравство

Доктор медицине

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Градске пијаце"

Стручни сарадник за маркетинг/

ГО Земун

Практикант на пословима одрживог развоја за привреду

Секретаријат за привреду

Саветник у Сектору за подстицаје у пољопривреди

Саветник у с.за пољопривредно земљиште

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београдски водовод и канализација" 

Стр.сарадник у Служби заступања, Сектор правних послова

ЈП "Градско стамбено“

Виши администратор одељ.за однос са грађанима

Референт за админ.и правне послове

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Стр. сар. у сектору за љ. ресурсе и опште послове

ЈКП "Погребне услуге“

Правни саветник

ЈКП "Градске пијаце"

Стручни сарадник за маркетинг

ГО Вождовац 

Практикант на нормативно–правним пословима

Практикант на управно-правним пословима

ГО Савски венац

Практикант на правним пословима из области имовинско-правних и стамбених послова

Практикант на правним пословима Одељења за друштвене делатности

ГО Земун

Практикант у одељењу за имовински-правне и стамбене послове

ГО Звездара

Практикант на управно- правним пословима из грађевинске области

ГО Врачар

Практикант у одељењу за имовинско-правне и стамбене послове

ГО Младеновац

Практикант на пословима евидентирања имовине ГО Младеновац

Практикант на правним пословима из стамбене области

Завод за заштиту споменика културе града Београда

Правник

Секретаријат за јавне приходе

Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Вождовац)

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Сурчин

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Врачар

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Гроцка

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Палилула

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Чукарица

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Нови Београд

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Савски венац

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Звездара

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Земун

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Стари град

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Барајево

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Лазаревац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Младеновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Обреновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Раковица

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Сопот

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Секретаријат за јавни превоз

Пра.на норм.-пра.пословима на припреми материјала за израду прописа

Практикант на правним посл.спровођења поступака ј.набавки и општих послова

Секретаријат за управу

Правник

Практикант у сектору за аналитику, нормативу и фин.послове

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на посл.обраде прекршајног налога

Секретаријат за здравство

Правник

Секретаријат за привреду

Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство

ЈП Београдска Тврђава

Презентер културно историјског добра

Туристичка организација Београда

Информатор у Туристичко информативном центру

ГО Вождовац

Практикант у служби за инфрмисање и протокол

ГО Стари град

Практикант у служби за односе са јавношћу

Библиотека града Београда

Библиотекар / БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на оперативно-стручним пословима

Секретаријат за  информисање

Новинар

Практикант за односе са медијима

Секретаријат за  спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Градско веће

Сарадник на пројектима

 

РУДАРСКО- ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Инжењер градилишта II, Сектор одржавања, Погон машинског одржавања

 

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београд пут"

Инжењер светлосне сигнализације

Инжењер у Одељењу за зимско и летње одржавање

Инжењер у транспорту

ЈКП”Паркинг сервис” Београд

Инжењер развоја и унапређења стационарног саобраћаја

Секретаријат за јавни превоз

Практикант на аналитичким пословима пројектовања и одржавања саобр.инфраструктуре

Практикант на аналитичким пословима за обрачун рада превозника

Практикант на аналитичким пословима у области привремених режима јавног превоза

Практикант на пословима израде редова вожње и контроле реализ.ел.рада линија

Секретаријат за саобраћај

Млађи саветник за мање сложене послове унапређења бициклистичког саобраћаја

Практикант у одељењу за Географско информационе системе

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Саобраћајни инжењер

 

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београд пут" 

Инжењер у лабораторији

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Инжењер погона, произв.погон Баново брдо

Инжењер погона у сектору производње воде, погон Макиш

Аналитичар у лабораторији, Сектор електромашинских постројења

Секретаријат за заштиту животне средине

Инжењер заштите животне средине

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

БИТЕФ театар

Сарадник на пословима прикупљања, обраде, дигитализације и презентације уметничке и библиотекачке грађе

ЈП Градско стамбено

Виши администратор одељ.за однос са грађанима

ЈП Београдска Тврђава

Презентер културно историјског добра

Туристичка организација Београда

Информатор у Туристичко информативном центру

ГО Вождовац

Практикант у служби за инфрмисање и протокол

ГО Стари град

Практикант у служби за односе са јавношћу

Библиотека града Београда

Библиотекар

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на оперативно-стручним пословима

Секретаријат за  информисање

Новинар

Практикант за односе са медијима

Секретаријат за  спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Градско веће

Сарадник на пројектима

 

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

ГО Вождовац

Практикант на пословима одбране и безбедности

Практикант у служби за инфрмисање и протокол

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на Статистичко-евиденционим пословима

Практикант на оперативно-стручним пословима ПОЛИЦИЈЕ

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Практикант на пословима одељења за ванредне ситуације

Секретаријат за заштиту животне средине

Инжењер заштите животне средине

ЈП Градско стамбено

Виши администратор одељ.за однос са грађанима

ЈП Београдска Тврђава

Презентер културно историјског добра

Туристичка организација Београда

Информатор у Туристичко информативном центру

ГО Стари град

Практикант у служби за односе са јавношћу

Библиотека града Београда

Библиотекар

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на оперативно-стручним пословима

Секретаријат за  информисање

Новинар

Практикант за односе са медијима

Секретаријат за  спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Градско веће

Сарадник на пројектима

 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ЈКП "Градске пијаце"

Стручни сарадник за маркетинг

ЈКП „Ветерина Београд“

Ветеринар

 

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

Дом омладине Београда

Продуцент програма

Југословенско драмско позориште

Библиотекар и архивиста практикант

Уметнички секретар-практикант

 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ГО Савски венац

Практикант за послове из области друштвених делатности

Секретаријат за спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

ЈП Градско стамбено

Виши администратор одељ.за однос са грађанима

ЈП Београдска Тврђава

Презентер културно историјског добра

Туристичка организација Београда

Информатор у Туристичко информативном центру

ГО Вождовац

Практикант у служби за инфрмисање и протокол

ГО Стари град

Практикант у служби за односе са јавношћу

Библиотека града Београда

Библиотекар

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на оперативно-стручним пословима

Секретаријат за  информисање

Новинар

Практикант за односе са медијима

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Градско веће

Сарадник на пројектима

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ  ХЕМИЈУ

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Водећи инжењер за инструменталну технику

Аналитичар у лабораторији

 

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

ЈКП „Инфостан технологије“ Београд

Програмер

ЈКП „Паркинг сервис“

Менаџер контроле квалитета

ГО Вождовац

Практикант на пословима одбране и безбедности

Систем администратор

Секретаријат за привреду

Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство

Секретаријат за јавне приходе

Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Вождовац)

Практикант за аналитичко пореске послове - одељење Сурчин

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Врачар

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Гроцка

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Палилула

Практикант за аналитичко пореске послове- oдељење Чукарица

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Нови Београд

Практикант за аналитичко пореске послове- Одељење Савски венац

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Звездара

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Земун

Практикант за аналитичко пореске послове-oдељење Стари град

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Барајево

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Лазаревац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Младеновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Обреновац

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Раковица

Практикант за аналитичко пореске послове-Одељење Сопот

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на Статистичко-евиденционим пословима

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Оператер у Београдском позивном центру

Југословенско драмско позориште

Уметнички секретар-практикант

Центар за ликовно образовање- Шуматовачка 

Сарадник за односе са јавношћу и протокол

 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ЈКП „Погребне услуге“

Стручни сарадник заштите на раду у социјална питања

ГО Савски венац

Практикант за послове из области друштвених делатности

Секретаријат за привреду

Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство

Секретаријат за спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Секретаријат за информисање Града Београда

Новинар

Практикант за односе са медијима

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Библиотека "Милутин Бојић“

Библиотекар

Библиотека "Влада Аксентијевић“ Обреновац

Библиотекар

Дом омладине

ПР менаџер

ЈП Градско стамбено

Виши администратор одељ.за однос са грађанима

ЈП Београдска Тврђава

Презентер културно историјског добра

Туристичка организација Београда

Информатор у Туристичко информативном центру

ГО Вождовац

Практикант у служби за инфрмисање и протокол

ГО Стари град

Практикант у служби за односе са јавношћу

Библиотека града Београда

Библиотекар

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на оперативно-стручним пословима

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Градско веће

Сарадник на пројектима

 

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Секретаријат за спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Виши администратор одељења за однос са грађанима

ЈП Београдска Тврђава

Презентер културно историјског добра

Туристичка организација Београда

Информатор у Туристичко информативном центру

ГО Вождовац

Практикант у служби за инфрмисање и протокол

ГО Стари град

Практикант у служби за односе са јавношћу

Библиотека града Београда

Библиотекар

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на оперативно-стручним пословима

Секретаријат за  информисање

Новинар

Практикант за односе са медијима

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Градско веће

Сарадник на пројектима

 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Библиотека "Влада Аксентијевић“ Обреновац

Библиотекар

Библиотека "Милутин Бојић"

Библиотекар

Битеф театар

Сарадник на пословима прикупљања, обраде, дигитализације и презентентације уметничке и библиотечке грађе

Музеј афричке уметности

Кустос-аниматор програма

Музеј града Београда

Историчар

Центар за ликовно образовање-Шуматовачка

Сарадник за односе са јавношћу и протокол

Југословенско драмско позориште

Библиотекар и архивиста практикант

ЈП Градско стамбено

Виши администратор одељења за однос са грађанима

ЈП Београдска Тврђава

Презентер културно историјског добра

Туристичка организација Београда

Информатор у Туристичко информативном центру

ГО Вождовац

Практикант у служби за информисање и протокол

ГО Стари град

Практикант у служби за односе са јавношћу

Библиотека града Београда

Библиотекар

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на оперативно-стручним пословима

Секретаријат за  информисање

Новинар

Практикант за односе са медијима

Секретаријат за  спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Градско веће

Сарадник на пројектима

 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

ГО Савски венац

Практикант за послове из области друштвених делатности

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координације односа са грађанима

Новинар сарадник

Оператер у Београдском позивном центру

Библиотека града Београда

Библиотекар

Библиотека „Влада Аксентијевић“ Обреновац

Библиотекар

Библиотека "Димитрије Туцовић" - Лазаревац

Библиотекар

Библиотека "Милутин Бојић"

Библиотекар

Битеф театар

Сарадник на пословима прикупљања, обраде, дигитализације и презентације уметничке и библиотекачке грађе

Завод за заштиту споменика културе

Библиотекар

Југословенско драмско позориште

Библиотекар и архивиста практикант/ЈДП

Центар за ликовно образовање-Шуматовачка

Сарадник за односе са јавношћу и протокол

ЈП Градско стамбено

Виши администратор одељ.за однос са грађанима

ЈП Београдска Тврђава

Презентер културно историјског добра

Туристичка организација Београда

Информатор у Туристичко информативном центру

ГО Вождовац

Практикант у служби за инфрмисање и протокол

ГО Стари град

Практикант у служби за односе са јавношћу

Секретаријат за послове комуналне полиције

Практикант на оперативно-стручним пословима

Секретаријат за  информисање

Новинар

Практикант за односе са медијима

Секретаријат за  спорт и омладину

Сарадник у сектору за спорт

Канцеларија за младе

Асистент за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд

Градско веће

Сарадник на пројектима

 

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП "Београд пут" 

Инжењер у лабораторији

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Водећи инжењер за инструменталну технику

Аналитичар у лабораторији

 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

ЈКП „Погребне услуге“

Стручни сарадник за послове хортикултуре

Секретаријат за заштиту животне средине

Инжењер заштите животне средине