Kadar da budem kadar 2015

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu organizovao je dva ciklusa radionica mekih veština u sklopu programa “Kadar da budem kadar” u junu 2015. godine. Svaki ciklus je obuhvatio 18 sati treninga raspoređenih u jednoj radnoj nedelji. U programu je učestvovalo ukupno 50 studenata Univerziteta u Beogradu. Na kraju programa, organizovano je “Karijerno ćaskanje” čiji su učesnici bili studenti, predavači i organizatori programa. Studentima su, uz pozdravnu reč, uručeni sertifikati, a zatim su, u neformalnoj atmosferi, uz osvežavajuće napitke koje su obezbedili sponzori programa – kompanije “Nestle” i “Coca cola”, sabirali utiske i “ćaskali” međusobno, sa predavačima i timom Centra o razvoju karijere.

Prvi ciklus (15-19.6. 2015)

Na radionici “Povratna informacija” koju je držala Dušica Ristić iz kompanije "Nestle” studenti su imali prilike da unaprede komunikaciju vežbajući veštine davanja i primanja povratne informacije. Uz praktične vežbe poslovnih situacija, učili su iz grešaka i oblikovali svoj jedinstveni način efektivne razmene informacija.

Katarina Radulaški Najdenov, dugogodišnja saradnica Centra za razvoj karijere, držala je radionicu “Komunikacionih veština” na kojoj su studenti učili o različitim vidovima komunikacije, upoznali kako teče proces komunikacije, koje greške i zastoji u komunikaciji se mogu javiti i kako se prevazilaze. Uz humor i pristupačnost predavača, studenti su se istovremeno zabavljali i razvijali svoje veštine.

Biljana Badža iz kompanije “Ernst & Young” održala je radionicu “Upravljanje vremenom”. Studenti su upoznali nekoliko tehnika uz pomoć kojih mogu bolje planirati svoje vreme i biti efikasniji na ličnom i profesionalnom planu.

Bojana Ristić (“International Finance Corporation”) je podelila svoje bogato iskustvo na temu “Međukulturalnih komunikacija i preduzetništva”. Otvorenost predavača da podeli svoje znanje, kao i da obrazloži svoje stavove i vrednosti, podstakli su brojna pitanja i inspiraciju učesnika za bavljenje preduzetništvom.

Miloš Tucaković (“Stanton Chase International”) svojim predavanjem obuhvatio je veliku temu procesa donošenja odluka: od najbezazlenijih do ključnih životnih. Studenti su dobili savete na temu odgovornosti, rizika, hrabrosti,  razvoja tolerancije na neizvesnost, o kontroli nad svojim životom ali i prepuštanju životnim tokovima kada je potrebno.

Maja Knežević iz kompanije “Hyatt Regency Beograd” približila je studentima kompleksnost prodajnih veština. Uz upoznavanje sa principima pružanja usluga u prestižnom hotelu “Hyatt”, studenti su dobili savete koje mogu primenjivati pri prodaji bilo kog proizvoda ili brenda. Pri kraju radionice, studenti su ponudili različita kreativna rešenja u timskim zadacima osmišljavanja prodajnih strategija.

Zvonko Popović („HRD Pro Consulting“) dao je savete studentima na temu “Samouverenosti”, usmerio ih na načine razmišljanja i ponašanja koji vode do uspešne realizacije željenih ciljeva. Nakon ovog predavanja, studenti su ohrabreni da tokom života iznova otkrivaju svoju harizmatičnost i koriste najbolju verziju svoje ličnosti.

 

Drugi ciklus (22-26.6. 2015)

Polaznici drugog ciklusa dobili su zadatak da urade kratak psihološki test ličnih snaga nakon čega su sa Yuliyom Rak iz kompanije JTI istraživali mogućnosti na tržištu rada u skladu sa svojim potencijalima. Upoznali su se sa savremenim trendovima tržišta rada i dobili savete kako da se kod poslodavaca istaknu na najbolji način.

Nataša Pančić iz kompanije „East Point Holding“ upoznala je studente sa pojmom liderstva i kompetencama koje lideri poseduju. Kroz predavanje i diskusiju studenti su imali prilike da saznaju o načinima razvijanja lidera u sebi i praktičnoj primeni liderskih kompetenci u razvoju karijere.

Na predavanju „Preduzetničke veštine“ Aleksandra Vunjak iz „Societe generale bank“ na praktičnom primeru je opisala složenost i upotrebu preduzetničkih veština na polju bankarstva. Znanje koje su stekli na ovom primeru polaznici mogu preneti i na druge oblasti preduzetništva.

Huns Buster iz kompanije „Sinergy talents“ na radionici „Upravljanje stresom“ edukovao je polaznike o različitim načinima doživljavanja događaja, pri čemu se isti događaj može doživeti pozitivno ili negativno u zavisnosti od stava koji imaju. Polaznici su uz pomoć saveta predavača i praktičnih vežbi imali prilike da usvoje stavove prema kojima stresni događaj predstavlja izazov i ima pozitivni uticaj na ličnost.

Na radionici „Prezentacione veštine“ studenti su sa Katarinom Radulaški Najdenov imali prilike da uče o karakteristikama dobre prezentacije i da saznaju koje veštine je potrebno da unaprede kako bi bili kvalitetni predavači.

Marina Petruševski iz kompanije „Advance Responce International“ približila je polaznicima rad centara procene, metode koje se u njima koriste i kompetence koje se procenjuju kod kandidata. Na kraju, učesnici su imali prilike da isprobaju svoje ponašanje kroz Simulaciju diskusionih grupa, kao jednog od metoda selekcije, i dobiju povratnu informaciju od predavačice.

Na poslednjoj radionici ciklusa pod nazivom „Korporativna kultura i vrednosti“, Maja Knežević je na primeru hotela „Hyatt“ u Beogradu opisala značaj jasnog identiteta kompanije, kao i nege njene korporativne kulture. Dalje, predavačica je istakla važnost kompatibilnosti ličnih vrednosti zaposlenih sa vrednostima kompanije, i posavetovala studente da sve to uzmu u obzir pri izboru karijere i apliciranju na konkursima za posao.