Milenijumci se pitaju - rezultati istraživanja o stavovima milenijumske generacije u Srbiji

Sa ponosom vam predstavljamo rezultate istraživanja koje je beogradska kancelarija Stanton Chase sprovela među pripadnicima milenijumske generacije u Srbiji.

Potraga za talentima, za najboljima na tržištu, podstakla nas je na razmišljanje o generaciji koja dolazi i koja će uskoro postati najbrojniji deo radne populacije – Na koji način oni razmišljaju? Šta očekuju od poslodavca? Na koji način žele da se razvijaju? Koje su potrebe budućih lidera? – samo su neka od pitanja na koja su nas odgovori jako zanimali. Takođe, cilj nam je bio da kompanijama koje posluju na našem tržištu pomognemo i damo ideju kako da privuku, zadrže i razvijaju milenijumce.

Istraživanje je sprovedeno u periodu između februara i juna 2016. godine i u njemu je učestvovalo oko 1.000 ispitanika, pripadnika milenijumske generacije. Upitnik je popunjavan online, a ispitanici su odgovarali na 26 pitanja koja su se odnosila na njihove stavove i očekivanja kada je u pitanju njihova sadašnja ili buduća karijera.

Pred vama je knjiga „Milenijumci se pitaju“. Nadamo se da će vam biti korisna i interesantna. 

Uživajte u čitanju!