Deseta generacija polaznika programa „BG praksa“ svečano dočekana na „Orijentacionom danu za praktikante“ na Univerzitetu u Beogradu

Deseta generacija polaznika programa „BG praksa“ svečano dočekana na „Orijentacionom danu za praktikante“ na Univerzitetu u Beogradu

Polaznici desetog ciklusa programa „BG praksa“ prisustvovali su „Orijentacionom danu za praktikante“ u četvrtak, 13. juna 2019. godine. Reči dobrodošlice uputio im je prorektor za nastavu, prof. dr Petar Bulat, ističući tradiciju, vrednost i kvalitet ovog programa koji doprinosi jačanju zapošljivosti studenata Univerziteta u Beogradu. Zatim, učesnici su imali prilike da kroz diskusiju u grupama osveste korisne navike tokom prakse, a najhrabriji su u ulozi predstavnika javno prezentovali zaključke svojih grupa. Zaključci su se odnosili na aspekte profesionalnog stava, organizovanosti na radnom mestu, proaktivnosti, informisanosti, poslovne komunikacije, povratne informacije i timskog rada. Učesnici su diskutovali o potencijalnim problemima koji se na praksi mogu javiti i načinima njihovog rešavanja. Predstavljene su i najčešće greške praktikanata, radi prevencije njihovog ponavljanja. Praktikanti su upoznati sa svojim pravima i obavezama, dinamikom prakse i najvažnijim datumima (potpisivanje ugovora, isplata, pisanje izveštaja, evaluacija prakse, dodela potvrda...). Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu biće na raspolaganju polaznicima tokom prakse u cilju podrške, informisanja, rešavanja potencijalnih problema i nedoumica, uspešnog pohađanja i završetka programa i pomoći u planiranju narednih koraka na tržištu rada.