Kompanija AirSerbia donela odluku o otkazivanju prakse u ovom ciklusu

Poštovani studenti i studentkinje,

Obaveštavamo vas da je usled okolnosti uzrokovanih aktuelnom situacijom pandemije virusa COVID-19, kompanija AirSerbia donela odluku o otkazivanju prakse u ovom ciklusu.

Naredni ciklus će biti organizovan na leto.

Pratite novosti iz Centra za razvoj karijere i informišite se o datumu novog ciklusa obavljanje prakse.
Vaš Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu

Beograd, 17.mart 2020.

Tag: