Na Poljoprivrednom fakultetu otpočeo kurs Veštine upravljanja karijerom

Beograd 25.3.2016. - Prošle nedelje je na Poljoprivrednom fakultetu otpočeo kurs Veštine upravljanja karijerom koji realizuje Centar za razvoj karijere u saradnji sa upravom Poljoprivrednog fakulteta. 
 
Zvanični početak kursa bio je rezervisan za uvodnu temu Karijera, koju su držale prof. Aleksandra Pejatović i Dubravka Mihajlović sa Odeljenja za andragogiju Filozofskog fakulteta.
 
Na samom početku studentima su se obratili prof. dr Zora Dajić, prodekan za nauku Poljoprivrednog fakulteta i Dejana Lazić, direktor Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu koje su im poželele dobrodošlicu na kurs i istakle značaj organizovanja ovakvih obrazovnih programa, jer oni predstavljaju jedan sistemski pristup razvoju zapošljivosti i veština upravljanja karijerom studenata na samim fakultetima.
 
Kurs je dobilo priliku da pohađa oko 20 studenata redovne pete godine tog fakulteta koji će imati priliku da prođu kroz paket od 10 dvosatnih aktivnosti – predavanja, radionica i susreta sa profesionalcima u oblasti farmacije. Neke od tema kursa su: Veštine upravljanja karijerom i zapošljivost, Donošenje odluka, Planiranje karijere, Istraživanje tržišta rada, Samoistraživanje i samopouzdanje, Aktivno traženje posla, Intervju za posao. Na kraju kursa za polaznike će biti organizovani susreti sa poslodavcima, predstavnicima privrede koji zapošljavaju kadar sa Poljoprivrednog fakulteta.
 
Cilj ovog fakultativnog kursa je osposobljavanje studenata završne godine studija za upravljanje karijerom, njihovo uključivanje u tržište rada kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.
 
Više informacija o kursu na: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk