Realizovana radionica Liderstvo i predavanje Asertivna komunikacija u okviru programa Kadar da budem kadar

Beograd, 12.5.2016. - Danas su realizovani radionica "Liderstvo" i predavanje "Asertivna komunikacija" u okviru programa Kadar da budem kadar koji organizuje Univerzitet u Beogradu - Centar za razvoj karijere na Mašinskim fakultetom.

Nataša Pjevac Vukšić iz kompanije “MOL Serbia” vodila je radionicu na temu Liderstvo. Studenti su učestvovali u vežbama tokom radionice i kroz mnoštvo primera iz prakse dobili uvid u to šta je liderstvo i kako se postaje lider.  

Izvrstan predavač, puno korisnih informacija, i dobila sam motivaciju da se unapređujem.
(Radionica Liderstvo)


U poslepodnevnim časovima studenti su se bavili asertivnom komunikacijom sa Natašom Pančić iz kompanije “East Point Holding”.  Na ovom predavanju, studenti su vežbali korišćenje asertivne komunikacije kroz primere u poslovnom i privatnom životu i imali prilike da se uvere u pozitivne efekte koje takva komunikacija donosi.   

Interesantna tema na kojoj svi možemo naučiti i poboljšati komunikaciju. 
(Predavanje Asertivna komunikacija)

Cilj programa “Kadar da budem kadar” je da olakša studentima i diplomiranim studentima izbor poslova koji će odgovarati njihovim sposobnostima i potencijalima, da im pomogne da se efikasnije prilagode u promenama koje se dešavaju u svetu modernog poslovanja kao i da razviju proaktivan stav prema ličnoj i profesionalnoj budućnosti. Sa druge strane, ovaj program omogućava vodećim kompanijama u zemlji da ostvare kontakt sa vrhunski motivisanim kvalifikovanim mladim ljudima i da pomognu njihovoj tranziciji iz sveta obrazovanja u savremeni svet rada. 

Više informacija na stranici http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/kdbk-maj-2016