Uspešno završen kurs Veštine upravljanja karijerom na Poljoprivrednom fakultetu

 

U petak, 27. maja  2016. godine svečano je završen kurs Veštine upravljanja karijerom na Poljoprivrednom fakultetu. Završnici kursa prisustvovali su predstavnici poslovne zajednice i to iz vodećih kompanija iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije kao što su Delta Agrar, Atlantic grupa, Superior d.o.o i PKB korporacija.

Događaj je upriličen kao neformalni susret polaznika kursa i predstavnika iz kompanija, gde su studenti u direknom kontaktu sa poslodavcima mogli da „provežbaju“ neke od tema koje su pohađali tokom kursa kao što su veštine predstavljanja poslodavcu ili umrežavanje, čuju iz prve ruke važne informacije o prilikama za sticanje radnog iskustva u samim kompanijama i dobiju savete za razvoj karijere.

Kurs Veštine upravljanja karijerom je koncipiran kao jedan od programa karijernog obrazovanja Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, i kao takav se prvi put sprovodi na našem univerzitetu. Na Poljoprivrednom fakultetu kurs je tokom letnjeg semestra 2015/16. godine pohađalo dvadeset studenata završnih godina osnovnih i master studija. Tokom kursa studenti su pohađali predavanja i radionice kao što su: Savremeno i lično shvatanje karijere, Veštine upravljanja karijerom i zapošljivost, Istraživanje tržišta rada, Samoistraživanje i samopouzdanje, Planiranje karijere, Donošenje odluka, Aktivno traženje posla, Pisanje radne biografije i motivacionog pisma i Intervju za posao.

Cilj kursa je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne? Zašto i kako se planira karijera? Šta sve mogu da radim sa diplomom mog fakulteta?  Kako se donose karijerne odluke?  Koji su moji kvaliteti i interesovanja? Kako se traži posao? Kako se predstavlja poslodavcu?, samo su neka od pitanja na koja smo tražili odgovor, diskutovali i razmenjivali mišljenja i iskustva.

Utisci polaznika kursa najviše govore o značaju i važnosti ovakvih programa i njihove uloge u profesionalnom razvoju studenata.

“Kurs je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Bolje sam upućena u tržište rada, kao i u sopstvene veštine. Spremnija sam i sigurnija u sebe. Svi predavači su bili sjajni i delovali su motivišuće.“

„Ovaj kurs mi je mnogo pomogao da razbijem neke strahove, barijere od samog nalaženja posla, razgovora, pisanja CV-ja i motivacionog pisma.“

„Bilo je zanimljivo, edukativno, otvorilo je nova pitanja za diskusiju.“

„Naučila sam kako da postavljam ciljeve, svakome bih preporučila ovaj kurs“

„Najviše mi se dopao poslednji susret, odnosno razgovor sa predstavnicima kompanija. To je prevazišlo moja očekivanja!“

„Očekivala sa da ću na ovom kursu steći bolje shatanje i upoznavanje sa konceptom građenja karijere, potrebnim veštinama i njihovom unapređivanju. Dobro druženje i zanimljiva razmena informacija i načina razmišljanja – mogu da kažem da su mi se očekivanja u potpunosti ispunila!