SUTRA POČINjE BGPRAKSA

 
Beograd, 31.maj 2016. - Povodom početka sedmog ciklusa programa Univerzitetske radne prakse „BG PRAKSA“ na Univerzitetu u Beogradu u svečanoj sali zgrade Rektorata održan je juče DAN ORIJENTACIJE - prijem za studente - ovogodišnje polaznike programa. Skupu je prisustvovalo 150 studenata, koji će ovog leta obavljati praksu u gradskim preduzećima, ustanovama kulture, opštinama i pravi Grada Beograda. 
 
Studente je ispred Univerziteta u Beogradu pozdravila prorektor prof.dr Nada Kovačević. Pohvalila je proaktivnost polaznika ovogodišnje BGPRAKSE i pozvala ih da koriste i druge brojne usluge Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata. Istakla je i da Univerzitet u Beogradu uvažavajući visoke standarde organizacije i realizacije BGPRAKSE preporučio svim fakultetima da se ova aktivnost prizna kao deo ili cela stručna praksa, ukoliko je predviđena kurikulumom određenog studijskog programa. U nastavku studentima se obratila Dejana Lazić, direktor Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu sa kratkom prezentacijom o uslugama i programima Centra. Pored informacija o karijernom i psihološkom savetovanju, portalu za karijerno planiranje, virtuelnom savetniku, studenti su saznali više i o programima Kadar da budem kadar, Lekcije iz prakse, posetama kompanijama i kursu Veštine upravljanja karijerom. Orijentacioni dan je podrazumevao da se studenti upoznaju sa svojim pravima i obavezama tokom trajanja BG prakse kao i da dobiju odgovore na pitanja vezana za neke dileme koje su imali. Milena Vujović, karijerni savetnik Centra predočila im je šta se od njih očekuje, istakla im je šta sve čini organizacionu kulturu, uputila ih u osnove poslovne komunikacije, važnost timskog rada i traženja i prihvatanja povratne informacije od mentora. 
 
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu kroz ovaj program studentima pruža priliku da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim i javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama grada Beograda. U programu BG PRAKSE 2016 učestvuje 14 unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave, 10 gradskih preduzeća, 10 ustanova kulture i 4 gradske opštine grada Beograda.
 
Sa obavljanjem prakse studenti će početi u sredu, 01.juna 2016. Praksa će trajati četiri meseca a svaki polaznik će imati neposredno određenog mentora iz reda zaposlenih sa dugogodišnjim radnim iskustvom uz čiju će podršku raditi tokom perioda prakse na različitim zadacima. Po obavljenoj praksi svi polaznici dobiće potrvdu o obavljenoj praksi i eventualnu preporuku za zaposlenje. 
 
Do sada je kroz program BG PRAKSA preko 1300 studenata steklo prvo radno iskustvo u institucijama čiji je osnivač grad Beograd. Program se realizuje od 2010. godine na osnovu protokola o saradnji Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda u oblasti organizovanja i realizovanja univerzitetske prakse studenata u javnim i javnim komunalnim preduzećima, ustanovama kulture, opštinama i organizacionim jedinicama Uprave grada Beograda.