Karijerno ćaskanje kao završnica kursa Veštine upravljanja karijerom na Farmaceutskom fakultetu

U četvrtak, 2. juna, svečano je završen kurs Veštine upravljanja karijerom na Farmaceutskom fakultetu. Završnici kursa prisustvovali su predstavnici poslovne zajednice i to iz vodećih kompanija iz farmaceutske industrije kao što su Hemofarm, GlaxoSmithKline, AstraZeneca i ICON pharmaceuticals.

Događaj je upriličen kao neformalni susret polaznika kursa i predstavnika iz kompanija, gde su studenti u direknom kontaktu sa poslodavcima mogli da „provežbaju“ neke od tema koje su pohađali tokom kursa kao što su veštine predstavljanja poslodavcu ili umrežavanje, čuju iz prve ruke važne informacije o prilikama za sticanje radnog iskustva u samim kompanijama i dobiju savete za razvoj karijere.

Kurs Veštine upravljanja karijerom je koncipiran kao jedan od programa karijernog obrazovanja Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, i kao takav se prvi put sprovodi na našem univerzitetu. Na Farmaceutskom fakultetu kurs je tokom letnjeg semestra 2015/16. godine pohađalo 40 studenata završnih godina osnovnih i master studija. Tokom kursa studenti su pohađali predavanja i radionice kao što su: Savremeno i lično shvatanje karijere, Veštine upravljanja karijerom i zapošljivost, Istraživanje tržišta rada, Samoistraživanje i samopouzdanje, Planiranje karijere, Donošenje odluka, Aktivno traženje posla, Pisanje radne biografije i motivacionog pisma i Intervju za posao.

Cilj kursa je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, njihovo pripremanje za uključivanje u tržište rada, kao i pružanje podrške u preuzimanju odgovornosti i aktivne uloge u svom budućem karijernom razvoju.

Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne? Zašto i kako se planira karijera? Šta sve mogu da radim sa diplomom mog fakulteta?  Kako se donose karijerne odluke?  Koji su moji kvaliteti i interesovanja? Kako se traži posao? Kako se predstavlja poslodavcu?, samo su neka od pitanja na koja smo tražili odgovor, diskutovali i razmenjivali mišljenja i iskustva.

Utisci polaznika kursa najviše govore o značaju i važnosti ovakvih programa i njihove uloge u profesionalnom razvoju studenata.

“Kurs je ispunio sva moja očekivanja. Smatram da je napravi način osmišljen, usmeren ka pravim temama koje će biti značajne nakon diplomiranja.”

“Sve u svemu kurs je ne samo ispunio, već prevazišao moja očekivanja. Ne samo da sam dobila odgovore na neka pitanja, već sam napredovala u svakom smislu. Sve pohvale i hvala na ovakvom iskustvu.”

“Tokom kursa bilo je dosta zanimljivih i motivišućih predavanja, približio nas je tržištu rada i uputio u sve što se od nas očekuje. Poslednji termin, susret sa poslodavcima je ostavio poseban utisak.”

“Dosta korisnih stvari sam naučila koje će mi značiti unarednom profesionalnom razvoju i budućoj karijere. Preporučila bih ga svojim mlađim kolegama.”

"Mnoštvo novih informacija, smernica, korisnih saveta. Sada imam jasniju sliku kako raditi na usavršavanju. Verujem da sam uspela bar u određenoj meri da pobedim tremu i strah od iskazivanja svog mišljenja.”

“Očekivanja koja sam imao od ovog kursa su ispunjena i prevaziđena – ne samo da sam stekao veštine koje sam želeo, već sam dobio samopouzdanje, komunikacione veštine unapredio, a sve uz zabavu i druženje.”