Panel diskusija o povećanju zapošljivosti mladih

Kompanija Nestlé održala panel diskusiju o povećanju zapošljivosti mladih

Beograd, 23. novembar 2016. godine – Panel diskusija na temu povećanja zapošljivosti mladih u organizaciji kompanije Nestlé održana je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa ciljem podsticanja dijaloga na temu nezaposlenosti, kao i predstavljanja aktivnosti koje javni i privatni sektor preduzimaju po pitanju razvoja veština i povećanja zapošljivosti mladih globalno, kao i u regionu.

Nestlé je krajem 2013. godine pokrenuo „Inicijativu za zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina“ (Inicijativa) u okviru koje je do sada na globalnom nivou posao dobilo 18.114, a priliku za obavljanje prakse 10.819 mladih. Podstaknuta uspehom Inicijative, kompanija Nestlé je 2014. godine pokrenula i projekat pod nazivom Savez za mlade sa više od 200 kompanija, a samo neke od njih su Facebook, Google, Metro Group, Nielsen, Publicis Group, Twitter, kako bi zajedno doprinele unapređenju zapošljivosti mladih.

U okviru panela, dosadašnje rezultate, planove za naredni period, kao i izazove na domaćem tržištu rada, predstavili su Jovana Uzelac, direktorka ljudskih resursa za Adriatik region kompanije Nestlé, i predstavnici kompanija partnera - Nikola Milosavljević, operativni direktor kompanije Adecco i Mia Melegi, asistentkinja u sektoru za upravljanje ljudskim resursima kompanije Ernst & Young. Značaj ovakvih inicijativa za studente podvukao je i prodekan za finansije Ekonomskog fakulteta u Beogradu dr Saša Ranđelović.

Koliko su napori privatnog sektora značajni u pružanju podrške državi prilikom rešavanja problema nezaposlenosti i omogućavanju sticanja konkretnog praktičnog iskustva, koje je ključno za pronalaženje posla, istakle su panelistkinje Katarina Manojlović - Nikolić, koordinatorka programa saradnje sa poslodavcima iz Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu i Mirjana Sakić, savetnica za planiranje karijere iz Sektora za podršku zapošljavanju, Nacionalne službe za zapošljavanje.

„Kompanija Nestlé kontinuirano regrutuje mlade ljude direktno iz škola ili sa univerziteta, a osnovni stubovi inicijative koju smo pokrenuli su program praksi, odnosno stručnog usavršavanja za srednjoškolce i studente završnih godina fakulteta, program priprema za posao u vidu radionica za studente, kao i saradnja sa brojnim partnerima u okviru Saveza za mlade. Do sada smo u regionu u prethodne dve godine zaposlili 112 osoba mlađih od 30 godina i omogućili sticanje praktičnog iskustva za njih 139, od čega smo samo u Srbiji zaposlili njih 84 i obezbedili stručno usavršavanje za njih 101. Plan nam je da se ovde ne zaustavimo, već da do 2020. godine u regionu zaposlimo još 80, a obezbedimo stručne prakse za 170 mladih“, istakla je Jovana Uzelac, direktorka ljudskih resursa za Adriatik region kompanije Nestlé. 

„U današnjoj konkurentoj radnoj sredini je vrlo teško istaći se, ali dobra praksa može napraviti veliku razliku pri kasnijem zapošljavanju. Praksom u našoj kompaniji studenti imaju priliku da steknu nova znanja i veštine i naprave svoje prve korake u poslovnom svetu“, izjavio je Nikola Milosavljević, operativni direktor kompanije Adecco.

„Jedan od najvećih izazova tržišta rada u Srbiji je zapošljavanje mladih, dok je sa druge strane strategija rada kompanije Ernst & Young zapošljavanje ljudi bez iskustva, tek diplomiranih studenata. Projekat „Tvoja karijera počinje ovde“ ima nameru da zajedničkim snagama kompanije Nestlé i Ernst & Young olakša mladima put do zaposlenja, ukaže na značaj radne prakse, kao i značaj veština upravljanja karijerom“, zaključila je Mia Melegi, asistentkinja u sektoru za upravljanje ljudskim resursima kompanije Ernst & Young. 

„Po završetku fakulteta studenti se, iako izlaze sa zavidnim teorijskim znanjem, ne tako retko susreću sa činjenicom da poslodavci već prilikom razgovora za prvo radno mesto imaju određena očekivanja kada su u pitanju poslovne veštine. Upravo tu prepoznajemo značaj razvoja praktičnih veština i znanja kod mladih, a koje im upravo kroz ovakve Inicijative poslodavci omogućuju i čime ih na adekvatan i konkretan način pripremaju za tržište rada“, objasnila je Katarina Manojlović - Nikolić, koordinatorka programa saradnje sa poslodavcima iz Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu.

„Danas je oko 14,5% viskoobrazovne populacije u Srbiji nezaposleno, dok je u Evropi (u okviru 26 zemalja) 6% visoobrazovane populacije svih starosnih doba bez posla. U odnosu na prethodne godine, može se primetiti pozitivan trend kada je stopa zaposlenosti u Srbiji u pitanju, što nas izuzetno raduje, ali prostora za napredak uvek postoji. Kako bi se nastavilo sa pozitivnim trendom upravo povećanje zapošljivosti predstavlja jedan od alata kako bi se procenat zaposlenosti ubuduće povećao“, rekla je Mirjana Sakić, savetnica za planiranje karijere iz Sektora za podršku zapošljavanju, Nacionalna služba za zapošljavanje.