Počela realizacija kursa CzRK Veštine upravljanja karijerom VUK na Saobraćajnom fakultetu

U četvrtak 16.03.2017. u prostorijama Saobraćajnog fakulteta otpočeo je kurs Veštine upravljanja karijerom u realizaciji Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.

Na samom početku studentima su se obratili prof. dr Petar Mirosavljević, prodekan za nastavu i Dejana Lazić, direktorka Centra za razvoj karijere koji su im poželeli dobrodošlicu i ukazali na značaj i potrebu organizovanja ovakvih kursevi koji predstavljaju dobru osnovu za razvoj zapošljivosti u Srbiji kao i pomoć studentima da van standardnih fakultetskih aktivnosti dobiju mogućnost za sticanje bitnih veština koje će im biti od koristi u profesionalnoj karijeri.

Zvanični početak kursa bio je rezervisan za uvodnu temu Karijera, koju su držale prof. Aleksandra Pejatović i Dubravka Mihajlović sa Odeljenja za andragogiju Filozofskog fakulteta.

Kurs Veštine upravljanja karijerom je namenjen studentima završnih godina osnovnih i master studija koji će imati priliku da u devet dvosatnih susreta sa profesionalcima iz oblasti saobraćajnog inženjerstva steknu teorijska i praktična znanja kroz interaktivne radionice, predavanja i simulacije. Neke od tema kursa su: Veštine upravljanja karijerom i zapošljivost, Donošenje karijernih odluka, Planiranje karijere, Istraživanje tržišta rada, Samoistraživanje i samopouzdanje, Aktivno traženje posla, Intervju za posao. Cilj ovog fakultativnog kursa jeste osposobljavanje studenata završnih godina za efikasniji pristup tržištu rada kroz sticanje veština upravljanja karijerom, samo uključivanje u tržište rada kao i pružanje podrške u preuzimanju ključnih koraka u svom budućem karijernom razvoju. 

Kurs je ovog semestra u ponudi po prvi put i na eLearning platformi RCUB-a kao internet kurs za grupu studenata Farmaceutskog fakulteta i grupu sa Ekonomskog fakulteta.

Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu planira da tokom 2017.godine razvije više onlajn kurseva za studente, oslanjajući se na preporuke za dalji razvoj i održivost sistema karijernog vođenja i savetovanja studenata i primenu IKT u radu sa studentima i poslodavcima.