Telekom Srbija primio 80 studenata na stručnu praksu

Beograd, 29.mart 2017. - Prijemom 80 studenata završnih godina prvog stepena studija na stručnu praksu u našu kompaniju, nastavljena je dugogodišnja uspešna saradnja Telekoma Srbija sa Centrom za razvoj karijere i Univerzitetom u Beogradu.

Na događaju koji je organizovan ovim povodom, studentima su se obratili predstavnici Direkcije za ljudske resurse i Direkcije za tehniku, Funkcije za eksploataciju i održavanje, u kojoj će u narednim mesecima najveći broj prijavljenih studenata obavljati obaveznu stručnu praksu.

Svetlana Radović, šef Službe za selekciju i Radmila Čokić, stručni saradnik za regrutovanje i razvoj talenata u Direkciji za ljudske resurse upoznale su praktikante sa osnovnim činjenicama o kompaniji, načinu njenog rada i poslovanja.

Veljko Pavlović, rukovodilac Odeljenja za operativnu podršku u Sektoru za EOM, u Direkciji za tehniku, detaljnije je upoznao prisutne sa Programom stručne prakse koja će im omogućiti da, pored teorijskih, ovladaju i praktičnim znanjima, što će im pomoći u izgradnji buduće karijere na istim ili sličnim poslovima. U tome mu je pomogao i kolega Jovan Prokić, bivši stipendista Fonda za mlade talente i bivši praktikant, koji je sa prisutnima podelio svoja iskustva sa stručne prakse koja mu je otvorila vrata za buduće angažovanje u našoj kompaniji.

Do sada je 300 studenata sa različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu uspešno završilo stručnu praksu u našoj kompaniji. Pružanjem podrške obrazovanju i mladima, Telekom Srbija je još jednom potvrdio da je posvećen društvenoj odgovornosti i time učvrstio svoju poziciju kao istinski partner lokalne zajednice.