Kadar da budem kadar - Otvaranje i radionica Timski rad