Kadar da budem kadar - radionica: Komunikacione veštine i konflikti