Kadar da budem kadar - Radionica: Prezentacione veštine (drugi deo) i dodela sertifikata