Svečana podela sertifikata polaznicima onlajn kursa Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu: Veštine upravljanja karijerom

 
Dana 7. septembra 2017. godine dekan Tehničkog fakulteta u Boru,  prof. dr Nada Štrbac svečano je podelila sertifikate studentima osnovnih, master i doktorskih studija polaznicima onlajn kursa Centra za razvoj karijereUniverziteta u Beogradu.Centar za razvoj karijere u saradnji sa Tehničkim fakultetom u Boru realizovao je u periodu od 11. maja do 15. juna 2017. godine onlajn kurs „Veštine upravljanja karijerom“ na e-Learning platformi Računarskog centra Univerziteta u Beogradu.
 
Teme onlajn kursa, oko kojih je konsultovana prof. dr Snežana Urošević, koja na osnovnim akademskim studijama predaje predmete Razvoj karijere i Menadžment ljudskih resusa, bile su podeljene u pet nedeljnih sesija: Karijera i zapošljivost, Istraživanje sopstvenih potencijala (Planiranje karijere i postavljanje ciljeva,  Donošenje odluka), Istraživanje tržišta rada, Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu, Radna biografija i motivaciono pismo, Intervju za posao. 
 
Na kurs se prijavilo jedanaest studenata, od kojih je deset uspešno završilo sve aktivnosti predviđene na kursu i steklo pravo na sertifikate o pohađanju e-kursa. Studentima koji su učestvovali  u kursu ovo je bilo prvo iskustvo sa elektronskim učenjem. Evaluacija-generalna evaluacija i relevantnost tema  pokazuje da su studenti veoma zadovoljni kursom, te je ukupna ocena kursa 4,9 od maksimalne ocene 5,0.
 
Studentima polaznicima kursa biće dodeljeni dodatni ESPB bodovi za vannastavne aktivnosti, te studenti moraju da podnesu zahtev komisiji za dodeljivanje bodova u dekanatu Tehničkog fakulteta u Boru u toku sledeće radne nedelje.
Realizacija kursa se planira i u školskoj 2017/2018 godini kao i nastavak saradnje sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.