Održana radionica o veštinama pregovaranja

U ponedeljak 30.10.2017. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu održana je radionica „Veštine pregovaranja”, koju je organizovao koje je organizovao Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata. Radionicu je održala Minja Milošević, diplomirani komunikolog i NLP trener.

Cilj radionice bio je da studenti saznaju koje NLP tehnike mogu upotrebiti u procesu pregovaranja i zašto je značajno dobro se pripremiti u tom procesu, kao i uticaj verbalne i neverbalne komunikacije u procesu komunikacije.

Kroz interaktivne vežbe studenti su bili u mogućnosti da samostalno formulišu odgovor na pitanja šta im je najveći izazov u komunikaciji, kako znaju da su uspešno obavili komunikaciju, kako ostvariti komunikaciju sa nekim, kao i kako popraviti komunikaciju sa određenim osobama, šo je bilo propraćeno primerima na prezentaciji i samostalnih primera učesnika radionice.

Radionici je prisustvovalo 35 studenata različitih fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su istakli aktuelnost teme radionice i njenu primenjivost i korisnost sadržaja za budući razvoj karijere, o čemu svedoče i komentari studenata:

-Prava radionica u pravom trenutku.

-Lepo spremljena materija i metodologija, lako razumljivo.

-Izuzetno korisne informacije za dalji rad i život.