Održano predavanje: "Tehnike polaganja međunarodno priznatih ispita (TOEFL, IELTS)"

 

U petak, 24.11.2017. u 13 časova u zgradi Rektorata održano je predavanje "Tehnike polaganja međunarodno priznatih ispita" za studente, u organizaciji Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata i Obrazovnog centra "Equilibrio".

Predavanje je održala profesorka Obrazovnog centra Equilibrio, Dragana Suzić Vidović.

Preko dvadeset studenata je imalo priliku da sazna koje diplome traže univerziteti u inostrastvu kao dokaz znanja engleskog jezika radi studiranja, sličnosti i razlike između međunarodno priznatih ispita, kao i vreme koje je potrebno kako bi se adekvatno pripremili za njihovo polaganje.

Studenti su ovo predavanje ocenili kao "veoma korisno, sa mnoštvo korisnih informacija i smernica."


NAJAVA:

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Obrazovnim centrom "Equilibrio" organizuje predavanje pod nazivom "Tehnike polaganja međunarodno priznatih ispita (TOEFL, IELTS)", koje će se održati u petak, 24.novembra 2017.godine sa početkom u 13 časova u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu (učionica u potkrovlju).

Predavanje će održati profesorka iz Obrazovnog centra Equilibrio, Dragana Suzić Vidović.

Saznaćete koje diplome univerziteti u inostranstvu traže kao dokaz znanja engleskog jezika radi studiranja, koje su sličnosti i razlike između tih međunarodno priznatih ispita i koliko vremena je potrebno da se adekvatno pripremite za njihovo polaganje.

Pozivaju se svi zainteresovani studenti za ovu temu da popune kratak formular OVDE i radi uspešne organizacije tako najave svoj dolazak Centru za razvoj karijere do 23.11.2017.