Onlajn kurs "Veštine upravljanja karijerom" za studente Farmaceutskog fakulteta i Tehničkog fakulteta u Boru

ONLAJN KURS “VEŠTINE UPRAVLJANJA KARIJEROM” ZA STUDENTE FARMACEUTSKOG FAKULTETA I TEHNIČKOG FAKULTETA U BORU

Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu  tokom aktuelnog semestra realizuje onlajn kurs “Veštine upravljanja karijerom“ za studente Tehničkog fakulteta u Boru i Farmaceutskog fakulteta.

Kurs je namenjen studentima završne godine studija koji žele da spremnije zakorače u novo poglavlje razvoja karijere nakon fakulteta. Kroz različite aktivnosti, zadatke, alate za samoprocenu, vežbe i resurse polaznici će dobiti odgovore na pitanja kao što su: Koji su moji kvaliteti? Kako vidim svoju karijeru? Koje opcije mi stoje na raspolaganju? Kako se postavljaju ciljevi?  Kako i gde mogu da tražim posao?  Kako da se uspešno predstavim poslodavcu? i mnoga druga.

Kurs su osmislili i vode savetnici Univerzitetskog Centra za razvoj karijere. Osnovni cilj kursa je da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Uspešno pohađanje kursa polaznicima donosi sertifikat i dodatne ESPB bodove, kao i upis ove vannastavne aktivnosti im u dodatak diplomi.

Više informacija o sadržaju kursa, načinu, rokovima za prijavljivanje i početku kursa za obas fakulteta studenti mogu naći ovde: www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vuk.