Početak kursa "Veštine upravljanja karijerom" na Geografskom fakultetu

Beograd, 8.3.2017. – Danas je otpočeo sa realizacijom kurs „Veštine upravljanja karijerom“ na Geografskom fakultetu. Trideset studenata ovog fakulteta imaće priliku da narednih mesec i po dana pohađa ovaj jedinstveni kurs na Univerzitetu u Beogradu čiji je cilj da studente osnaži i pripremi za naredne karijerne korake u pravcu sveta rada.

Početak kursa je obeležilo obraćanje prodekanke za nauku prof. Snežane Đurđić koja je istakla da je Geografskom fakultetu održavanje ovog kursa izuzetno značajno jer predstavlja odličnu  dopunu onim znanjima i veštinama koje studenti stiču na fakultetu i doprinosi boljoj zapošljivosti njihovih studenata. Dejana Lazić, direktor Centra za razvoj karijere, istakla je benefite uključivanja studenata u ovakve aktivnosti, važnost razvoja proaktivnog stava i rada na sopstvenom ličnom i profesionalnom usavršavanju.

Uvodno predavanje održale su prof. Aleksandra Pejatović i Dubravka Mihajlović sa Odeljenja za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta. Predavanje je bilo prilika da se studenti upoznaju sa savremenim konceptom karijere, dominantnim teorijama karijernog razvoja, ali i da, kroz različite vežbe, promisle o svojim ličnim shvatanjima karijere. U narednim susretima, studenti će se baviti istraživanjem vlastitih potencijala (interesovanja, motivacije, vrednosti, veština), tehnikama donošenja odluka, postavljanja ciljeva, strategijama predstavljanja poslodavcu i aktivnog traženja posla.

Kurs je u pomoć saradnika sa fakulteta kreirao i vodi Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu. Od 2015. do sada, osam fakulteta Univerziteta u Beogradu se uključilo u realizaciju ovog fakultativnog kursa koji studentima donosi dodatne ESPB bodove i upis u dodatak diplomi.

Kurs se prvi put realizuje na Geografskom fakultetu.