Održana mentorska obuka – pilot program Mentorska podrška

18.4.2018. U skladu sa u skladu sa Kratkoročnom strategijom unapređenja pomoći i podrške studentima Univerziteta u Beogradu, a sa ciljem prevencije osipanja studenata nakon prve godine studija, Studentski parlament Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta rade uspostavljanju vršnjačkog mentorskog sistema na fakultetima.

Biće realizovan pilot program na četiri fakulteta – Fakultet Bezbednosti, Fakultet političkih nauka, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i Pravoslavno bogoslovski fakultet. Mentorska podrška, u ovom programu, predstavlja sistem u kojem stariji studenti pomažu studentima prve godine da se snađu na fakultetu putem informisanja i savetovanja, a na osnovu ličnog iskustva.

Predstavnici parlamenata sa pomenuih fakulteta, koji će vršiti selekciju mentora, prošli su mentorsku obuku posvećenu kompetencjama mentora i usavršavanju veština komunikacije.