Panel diskusija pod nazivom „Praksa - šansa ili besplatan rad?“

Centar za razvoj karijere Filozofskog fakulteta u Beogradu povodom godišnjice rada realizovao je 23.05.2018. godine panel diskusiju pod nazivom „Praksa - šansa ili besplatan rad?“ . Učesnici panel diskusije bile su: Marija Jovanović iz Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu, Danijela Grubnić  ispred Beogradske otvorene škole i Tatjana Momčilović predstavnik EKOF Media Group.

Moderator panel diskusije i koordinator Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta Nemanja Đikanović je prisutnima predstavio  rad  Centra, osvrnuo se na postignute rezultate u dosadašnjem radu i napravio kratak uvod u diskusiju postavivši ključna pitanja vezana pojam studentske prakse i načine njenog organizovanja u našoj zemlji.

Panelisti su najpre predstavili način rada svojih organizacija, istakli sve prednosti pohađanja stručne prakse kako za studente tako i za poslodavce i pokušali da odgovore na pitanja vezana za dužinu trajanja prakse i visinu novčane naknade praktikantima. Takođe, bilo je reči i o najčešćim greškama praktikanata prilikom obavljanja stručne prakse  ali i o negativnim iskustvima kako praktikanata tako i poslodavaca. Pred kraj, u diskusiju su se uključili i studenti koji su trenutno na praksi i izneli svoja iskustva i stavove.

Panel diskusija „Praksa – šansa ili besplatan rad“  završena je zaključkom da je praksa odlična šansa ne samo za sticanje radnog iskustva i  ostvarivanja novih kontakata koji mogu biti od ogromne koristi u daljem razvoju karijere već i odlična prilika da bolje upoznamo sebe, svoje mogućnosti i interesovanja.