Održano predavanje i radionica Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu na Tehničkom fakultetu u Boru

Dana 22. Decembra 2016. godine na Tehničkom fakultetu u Boru održano je predavanje Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u kome su predstavljene aktivnosti i date informacije studentima za sprovođenje određenih aktivnosti karijernog informisanja, vođenja i savetovanja. Studenti studijskog programa Inženjerski menadžment, koji na trećoj godini u okviru izbornih predmeta izučavaju predmete Razvoj karije i Menadžment ljudskih resursa, uz predmetnog nastavnika prof. dr Snežanu Urošević, uzeli su aktivno učešće u radionici na temu „Kako se predstaviti poslodavcu“. Cilj radionice je bio da se studenti obuče za samostalno sastavljanje prijave za posao i motivacionog pisma, pisanja radne biografije i pripreme za intervju kako bi samostalno mogli da primene oprobane metode rada u karijernom vođenju.

U okviru posete prestavnici Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata u razgovoru sa v.d. dekanom prof. dr Nadom Štrbac dogovorili su dalje aktivnosti u okviru planirane dugoročne saradnje.