Održivi razvoj i karijera - Održive karijere u Srbiji - odgovorni građani 21. veka

   

 

Održivi razvoj i  karijera

Održive karijere u Srbiji - odgovorni građani 21. veka 

Godinama slušamo o održivom razvoju i njegovoj važnosti, tokom studija, u medijima, čitamo u literaturi. Danas umesto nove zimske kape, biramo masku protiv smoga i štetnih PM 2.5 čestica. Zelene površine su postale deponije smeća. Snega u gradovima skoro i da nema, a kiša pada kad joj vreme nije. Siromaštvo građana je iz dana u dan sve veće. Da li je vreme je i da počnemo da "živimo" održivi razvoj, da promenimo svoje ponašanje u odgovorno, prema sebi, drugima i životnoj sredini u kojoj boravimo?

Program Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata “Održive karijere u Srbiji - odgovorni građani 21. veka” je zamišljen kao online serijal panel diskusija sa profesionalcima, alimnijima Univerziteta u Beogradu, koji se svoje karijere razvili na poslovima koji mogu imati održivost/održivi razvoj  kao glavni fokus, glavnu odgovornost ili uži aspekt uloge.

Susretima sa profesionalcima koji su izgradili “održive” karijere, tj. karijere u održivosti želimo da  zainteresovanim učesnicima ukažemo na značajne informacije, neophodne veštine i znanja koje mogu pomoći da izgrade put ka odabranoj karijeri.

Šta nas je inspirisalo...

  • Pored obrazovne i istraživačke funkcije, uloga univerziteta treba da bude i podizanje nivoa svesti o konceptu,  agendi i ciljevima održivog razvoja. Trenutna situacija jeste da su koncept i ciljevi održivog razvoja poznati samo studentima i diplomiranima koji su imali predmete u kojima se u manjoj ili većoj meri govori održivom razvoju.
  • Karijere i poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja nisu dovoljno vidljive kandidatima za posao, a postoji sumnja da nisu dovoljno prepoznate kod poslodavaca. 

Šta mi želimo...

  • ... da pričamo sa studentima o ciljevima OR, zašto su bitni danas za njih prvenstveno.. Da im pomognemo da se prepoznaju u ključnim oblastima, kao što su poslovi koji doprinose smanjenje siromaštva, ekonomskih nejednakosti, demokratskom upravljanju, uticaju na smanjanje klimatskih promena i rizika od katastrofa i izgradnji mira, 
  • ... da studente pripremimo za tržište rada 
  • ... da čuju dobre priče profesionalaca, koje su to veštine i znanja potrebna za određene poslove
  • ...da studenti i diplomirani studenti  Univerziteta u Beogradu dobiju priliku i upoznaju nove prilike za praksu i posao
  • ...da kroz različite susrete sa budućim brucošima predstavimo  upravo one smerove na fakultetima na kojima se izučava održivi razvoj 
  • ...da predstavimo Univerzitet u Beogradu kao obrazovnu instituciju koja prati svetske promene i potrebe i koja je spremna da brzo odgovori na njih.

Ko su predavači - gosti ovog programa?

Učesnici u diskusijama rade u privatnom, državnom ili nevladinom sektoru, malim/ srednjim preduzećima, miltinacionalnim kompanijama. Oni rade u administraciji, kao menadžeri, inženjeri...oni su inovatori, startaperi, freelanceri, istraživači. Oni su odgovorni građani 21. veka!