Osvojena prva nagrada na takmičenju dobrih praksi

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu osvojio je prvu nagradu na Nacionalnom Euroguidance takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja.

Nagrada je dodeljena timu Centra za realizaciju kursa Veštine upravljanja karijerom na nacionalnoj konferenciji “Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji” koja je održana 6.novembra 2016.godine u Beogradu.  

Takmičenje je organizovala Fondacija Tempus, kao nacionalni centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju Euroguidance, u sklopu zajedničkih aktivnosti sa Euroguidance centrima u Češkoj Republici i Slovačkoj, koji takođe organizuju nacionalna takmičenja u svojim državama.

Detaljnije informacije o kursu:

Kurs Veštine upravljanja karijerom se sprovodi na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Cilj kursa je osposobljavanje studenata za upravljanje karijerom, pripremanje za uključivanje u tržište rada i pružanje podrške u preuzimanju proaktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Kurs čine tematski blokovi: Karijera i zapošljivost, Istraživanje tržišta rada, Samoistraživanje i samopouzdanje, Planiranje karijere i donošenje odluka, Aktivno traženje posla i predstavljanje poslodavcu.

Za učešće na takmičenju mogla su se prijaviti sva pravna i fizička lica (ili grupe lica/timovi) sa teritorije Republike Srbije koja pružaju usluge karijernog vođenja i savetovanja (u sistemu obrazovanja, zapošljavanja ili rada sa mladima), uključujući osnovne i srednje škole (ili timove za karijerno vođenje u okviru škola), centre za razvoj karijere, zavode za zapošljavanje, nevladine organizacije, kancelarije za mlade, poslodavce, studentske, učeničke ili stručne organizacije, organizatore usluga obrazovanja odraslih i druge.

Kurs Veštine upravljana karijerom je tokom letnjeg semestra školske godine 2015/16. realizovan na Farmaceutskom i Poljoprivrednom fakultetu UB. Iniciran je sa idejom pružanja organizovane podrške studentima u aktuelizovanom tranzicionom periodu: svet obrazovanja – svet rada (tržište rada). Fakultativan je i prepoznaje se kao ekstrakurikularna aktivnost koja nosi dodatne ESP bodove i upisuje se u dodatak diplomi. Koncipiran je kao serija od 10 aktivnosti koje imaju svoju unutrašnju strukturu, povezanost, sadržaj, ciljeve, metode i tehnike. Devet susreta se realizuje u formi predavanja ili radionice, dok poslednji susret predstavlja poseban događaj koji okuplja predstavnike poslovne zajednice i omogućava studentima da kroz razgovor sa njima vežbaju veštine predstavljanja poslodavcu, dobiju informacije u pogledu zahteva tržišta rada, znanja i veština koje su vezane za određena radna mesta i mogućnosti za razvoj karijere. Metode i tehnike rada prilagođene su ciljevima i sadržaju kursa, kao i specifičnostima učenja studentske populacije. Dominantan je interaktivan način rada - diskusije, ilustracije, simulacije, igranje uloga, zatim vežbe i aktivnosti u funkciji samoprocene, kao i onlajn softver za podršku u karijernom planiranju Profil plus (baterija testova za ispitivanje interesovanja, veština, motivacije). Predavači na kursu su zaposleni u Centru za razvoj karijere UB i gostujući predavači sa Filozofskog fakulteta. Kvalifikacije i kompetencije predavača vezane su za njihovo formalno obrazovanje, edukacije u oblasti karijernog vođenja, kao i praktično iskustvo u radu sa studentima, razvoju i osmišljavanju različitih programa i usluga. Ciljnu grupu predstavljaju studenti završnih godina osnovnih i master studija. Kurs je osmišljen na osno vu dugogodišnje prakse rada sa studentima koji se nalaze u tranzicionom periodu ka svetu rada. Ispitivanje specifičnih individualnih potreba studenata sprovedeno je kroz analiziranje očekivanja studenata od kursa (izraženim pri prijavljivanju za kurs) i svođenjem ovih očekivanja na zajedničku osnovu. Evaluacija je sprovedena na dva nivoa: evaluacija svake aktivnosti od strane učesnika i samoprocena ispunjenosti očekivanja koja su studenti imali na početku kursa i neposredno po njegovom okončanju. Predviđena je evaluacija efekata kursa godinu dana nakon završetka kursa koja će se raditi u odnosu na definisane ciljeve, odnosno obrazovne ishode kursa.

Kurs se tokom tekućeg semestra realizuje na Mašinskom i Poljoprivrednom fakultetu, dok će na Farmaceutskom biti ponovo održan u sledećem semestru. U toku su dogovori i sa upravom Saobraćajnog fakulteta koja je izrazila želju da ovaj kurs ponudi svojim studentima u letnjem semestru 2016/17. školske godine. Činjenica da se realizuje drugi ciklus kursa na fakultetima na kojima je inicijalno realizovan govori o tome koliko ga uprave fakulteta prepoznaju kao važan element koji doprinosi boljem kvalitetu programa koje nude svojim studentima i njihovoj orijentaciji ka podsticanju zapošljivosti.

O značaju i potrebi za realizacijom ovakvih kurseva govori i podatak da se na Farmaceutskom fakultetu prijavilo preko 70 studenata, a pošto je maksimalan broj učesnika 40, u dogovoru sa upravom fakulteta je uveden je dodatni kriterijum za odabir kandidata - prosečna ocena.

U nastavku su neki od komentara polaznika kursa nakon njegove realizacije koji idu u prilog svemu prethodno navedenom:

“Kurs je ispunio sva moja očekivanja. Smatram da je napravi način osmišljen, usmeren ka pravim temama koje će biti značajne nakon diplomiranja.”

“Sve u svemu kurs je ne samo ispunio, već prevazišao moja očekivanja. Ne samo da sam dobila odgovore na neka pitanja, već sam napredovala u svakom smislu. Sve pohvale i hvala na ovakvom iskustvu.”

“Tokom kursa bilo je dosta zanimljivih i motivišućih predavanja, približio nas je tržištu rada i uputio u sve što se od nas očekuje. Poslednji termin, susret sa poslodavcima je ostavio poseban utisak.”

“Dosta korisnih stvari sam naučila koje će mi značiti unarednom profesionalnom razvoju i budućoj karijere. Preporučila bih ga svojim mlađim kolegama.”

“Mnoštvo novih informacija, smernica, korisnih saveta. Sada imam jasniju sliku kako raditi na usavršavanju. Verujem da sam uspela bar u određenoj meri da pobedim tremu i strah od iskazivanja svog mišljenja.”

“Očekivanja koja sam imao od ovog kursa su ispunjena i prevaziđena – ne samo da sam stekao veštine koje sam želeo, već sam dobio samopouzdanje, komunikacione veštine unapredio, a sve uz zabavu i druženje.”

Na kraju, dodajemo i to da se efekti ovog kursa posredno ogledaju u činjenici da je određeni broj poslodavaca koji su bili uključeni u poslednju aktivnost izrazio interesovanje za studente - polaznike kursa, i to tako što su im ponudili prilike za praksu ili radno angažovanje.