Održano predavanje: Medijacija – posredovanje u rešavanju sporova: zašto i kako?

Beograd, 26.5.2014. - Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Centrom za konstruktivno rešavanje sukoba Srbije organizovao je juče predavanje na temu ,,Medijacija - posredovanje u rešavanju sporova: zašto i kako?”.

Učesnici predavanja bili su u prilici da čuju šta je medijacija, kakav je to zapravo oblik rešavanja sukoba i kada se najviše primenjuje. Dalje je bilo reči o tome ko je sve u mogućnosti da se bavi medijacijom, kako se medijator postaje i koji su uslovi za dobijanje licence za medijatora. Studenti su saznali i u kojim je sve oblastima medijacija primenljiva.


Pored objašnjenja koje se odnosilo na medijaciju kao poziv, predavačice su studentima govorile i o korisnosti samih veština medijacije - kada kada su te veštine korisne i u privatnom i poslovnom planu. Studenti su na kraju učestvovali u grupnoj vežbi rešavanja spora u jednoj svakodnevnoj situaciji kako bi uvideli šta je sve potrebno analizirati radi rešavanja postojećeg sukoba.

Po završetku predavanja, predavačice su bile otvorene za sva studentska pitanja, te su im pružile informacije i o prilici za praksu i volonterske aktivnosti u Centru za konstruktivno rešavanja sukoba Srbije.

Neki od komentara studenata bili su:

Tema je svakako zanimljiva, i za svakodnevni život.

Zanimljivo i korisno predavanje. Ispunjeno očekivanje po pitanju informacija.

Predivno i korisno predavanje

Ovo gostujuće predavanje predstavlja jednu od aktivnosti Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu koja ima za cilj pružanje podrške studentima u sticanju i razvoju prenosivih veština, u pripremi za uspešno stupanje na tržište rada i preuzimanje aktivne uloge u svom profesionalnom razvoju.

Galerija fotografija


 

NAJAVA

Medijacija – posredovanje u rešavanju sporova: zašto i kako?

Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Centrom za konstruktivno rešavanje konflikata Srbije organizuje predavanje pod nazivom Medijacija – posredovanje u rešavanju sporova: zašto i kako? Medijacija u Srbiji predstavlja relativno novi oblik mirnog rešavanja sukoba, a najčešće se primenjuje kao alternativa rešavanju sudskih sporova (imovinsko pravni, krivično pravni, radni, privredni), ali i u oblastima kao što su porodični odnosi, vršnjački odnosi, diskriminacija, mirovni pregovori, mobing.

Predavanje će se održati 25. maja od 12 do 14 časova u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, učionica u potkrovlju.

Pozivamo sve zainteresovane studente da se prijave i saznaju:

  • Šta je medijacija i koje su prednosti medijacije u odnosu na sudsko rešavanje sporova?
  • Koje kompetencije su potrebne za ovu novu profesiju u Srbiji?
  • Kako se postaje medijator? Koji su uslovi postupak dobijanja licence za medijatora?
  • Kako veštine medijatora mogu da otvore vrata lakšem zapošljavanju?

Predavanje će držati Milena Tadirović, specijalista medijacije, trener nenasilne komunikacije, pregovaranja i medijacije, kooordinator i supervizor velikog broja projekata u oblasti uključivanja mladih u lokalnu zajednicu, prevencije i rešavanja sporova, autor i koautor publikacija na temu medijacije, prevencije i transformacije sukoba  i Sonja Ristić, licencirani medijator i menadžer ljudskih resursa u Alpha banci.

Broj mesta je ograničen, a prijavljivanje obavezno, putem formulara: https://goo.gl/St0gHM

Zainteresovani koji budu najbrži će imati prednost pri odabiru.

Rok za prijavu je 22. 5. 2016.