Preporuka nedelje - CzRK preporučuje

Mladi inovator Miloš Milisavljević, autor prvog na svetu javnog solarnog punjača za mobilne uređaje 'Strawberry drvo' za Pojačalo, sa Ivanom Minićem, priča o nastanku svoje firme “Strawberry energy”, objašnjava šta je to pametna klupa i kako funckioniše ceo Smart city sistem.
Miloš nam približava pojam solarne enrgije, njenu upotrebu i značaj i deli svoja iskustva poslovanja u Londonu. Objašnjava kako je moguće otisnuti se u svetske biznis vode i kako je biti srpski startup u svetu. Takođe poslušajte kako je moguće naći dobrog investitora za projekat i šta u znači dobar investitor, pojasniti razliku između hardware i software biznisa i koliko je zapravo timing važan za uspeh svakog biznisa i šta se dešava ako se 'istrči pred rudu'?

 

 

 


Onlajn upitnik za analizu potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Republici Srbiji

Privredni forum mladih u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i Institutom za razvoj i inovacije, a u okviru projekta Web4Yes podržanog od strane Evropske komisije, organizuje projekat “Put mladog preduzetnika”. 

Cilј projekta je da doprinese povećanju stepena zapošlјivosti mladih u Republici Srbiji kroz jačanje preduzetništva i preduzetničkog duha kod mladih i podizanjem njihovih kompetencija za samozapošlјavanje, zapošlјavanje i aktivizam. Projekat obuhvata izradu analize i istraživanje potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika u Srbiji kao i petodnevnu obuku za pokretanje sopstvenog biznisa za mlade iz cele Srbije.

Više o projektu možete pogledati OVDE.

U okviru ovog projekta, a u cilju izrade Analize potreba potencijalnih i postojećih mladih preduzetnika sa pregledom stanja omladinskog preduzetništva u Srbiji, Privredni forum mladih sprovodi istraživanje o potrebama potencijalnih i sadašnjih preduzetnika kroz ONLINE UPITNIK u domenu finansiranja biznisa, perspektivi mladih o veštinama koje su im potrebne za pokretanje i vođenje biznisa, pravnoj regulativi, izazovima na putu pokretanja biznisa i sl.

Svi mladi ljudi koji razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa ili već uspešno vode jedan, pozvani su da popune ovaj ONLINE UPITNIK, kako bismo zajedno radili na kreiranju boljeg okruženja za razvoj omladinskog preduzetništva u Srbiji.

Projekat WEB4YES podržan je od strane Evropske komisije u okviru programa „Osnaživanje civilnog društva i medija 2016-2017, Regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva“ (Civil Society Facility and Media Program, Consolidating Regional Thematic Networks of Civil Society Organisations).


Centar nastoji da promoviše kvalitetne inicijative čiji je cilj podrška u karijernom razvoju. Organizacije koje imaju kvalitetne programe povezivanja poslodavaca i studenata, besplatne programe unapređenja veština, programe stipendiranja ili istraživanja čiji rezultati mogu biti relevantni studentima, kao i inovativne aktivnosti koje podržavaju profesionalni razvoj studenata i diplomiranih studenata mogu naći mesto u PREPORUCI NEDELjE na našem sajtu.