REALIZOVAN PROGRAM „DANI PODRŠKE BRUCOŠIMA“ UNIVERZITETA U BEOGRADU

REALIZOVAN PROGRAM „DANI PODRŠKE BRUCOŠIMA“ UNIVERZITETA U BEOGRADU

09.11.2016. – Univerzitet u Beogradu – Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata i Centar za studente sa hendikepom realizovali su program „Dani podrške brucošima“ u periodu od 30. oktobra do 03. novembra 2017. godine. Ovaj program realizovan je sa ciljem da kroz različita predavanja, radionice i info-sesije okupi studente prve godine, poželi im dobrodošlicu, informiše ih, pomogne im u snalaženju na fakultetu i upozna ih sa sistemima podrške koje mogu koristiti tokom studiranja na Univerzitetu u Beogradu.

U okviru programa „Dani podrške brucošima“ Centar za razvoj karijere realizovao je pet radionica i četiri interaktivna predavanja. Poslednji dan programa je ostavljen za individualne konsultacije sa savetnicima iz Centra. Zainteresovani su imali prilike da izaberu teme koje ih interesuju i prijave svoje prisustvo popunjavanjem elektronskog formulara. Program Centra za razvoj karijere realizovan je u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu. U realizaciji radionica su, pored zaposlenih u Centru, učestvovali i volonteri – studenti završnih godina Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Što se tiče programa Centra za studente sa hendikepom, on je organizovan u prostorijama samog Centra. Studenti prve godine sa hendikepom i ostali zainteresovani su imatli priliku da prisustvuju Sastancima dobrodošlice na studije Univerziteta u Beogradu. Cilj sastanaka je upoznavanje i razgovor o studiranju, o postojećim sistemima podrške, mogućim izazovima u akademskom okruženju, mogućnostima za dobijanje stipendija i načinima ostvarivanja i zaštite prava studenata.

 

Kako je to izgledalo?

 

Na interaktivnom predavanju O psihološkom savetovanju koje je održano 30. oktobra, studenti su čuli više o tome kako psihološko savetovanje može da pomogne i u kojim situacijama je korisno obratiti se psihologu. Kroz grupnu diskusiju učesnici su opisali izazove sa kojima su se suočavali pri konkurisanju za upis na fakultet, kao i one sa kojima se suočavaju sada, na početku prve godine fakulteta. Pošto je većina studenta bila sa Filozofskog fakulteta, zanimalo ih je i sam rad psihologa i savetnika, za šta je onda odvojeno malo vremena. U drugom delu predavanja, kroz različite vežbe i igre, otkrivali su da ih povezuju zajedničke dileme i problemi, savetovali jedni druge, pružali i dobijali podršku međusobno. Atmosfera poverenja u grupu doprinela je da se problemi lakše doživljavaju i konstruktivno rešavaju.

 

Na radionici Upoznaj svoje potencijale, održanoj 30. oktobra, studenti su podstaknuti na samoporcenu svojih jačih i slabijih strana, različitih sposobnosti, veština, interesovanja i osobina ličnosti. Kroz zajedničku diskusiju i konsultacijama sa psihologom, pozvani su da upoznaju potencijal koji mogu iskoristiti u ličnom i profesionalnom razvoju. Učesnici su upoznali jedni druge, ali i sebe i imali su prilike da uoče sličnosti i razlike među sobom. Na ovaj način, zaključili su da svako od njih ima jedinstveni sklop kvaliteta uz pomoć kojih može ostvariti svoje ciljeve u životu.

 

 

Istog dana, nakon ove radionice usledilo je interaktivno predavanje Kako razvijati samopouzdanje.  Učesnici su imali prilike da saznaju šta je zdravo samopouzdanje, i šta je to što bi kod njih moglo da izazove pad samopoudanja. Istaknuto je da samopozdanje varira i da mi uvek možemo na njega uticati, u šta su se i uverili kroz praktične vežbe.  Kroz disukisju su predstavljali razmišljanja, osećanja i ponašanje u trenucima pada samopouzdanja, kao i moguće dugoročne posledice trajnog niskog samopouzdanja. Predavanje je završeno sa pričom o važnosti motivacije i ljubavi prema sebi.  

Na radionici Uči lako – saznaj kako, koja je realizovana 31. oktobra, studenti su imali prilike da u grupi prodiskutuju o tome koje su razlike između učenja u srednjoj školi i na fakultetu. Čuli su nešto više tehnikama planiranja učenja i samodiscipline, kao i tehnikama koje mogu koristiti kako bi bolje pamtili gradivo. Popunjavanjem testova i kalkulacijom rezultata, bili su u mogućnosti da uvide koji stil učenja im najviše odgovara, i da isplaniraju proces učenja koji će im doneti efikasne rezultate na fakultetu. Naravno, nije ostala izostavljena tema održavanja motivacije za učenje. Kroz celu radionicu, razgovarajući, delili su ideje za efikasno učenje i dobili korisne savete od kolega.

Sledeća radionica, 31. oktobra bila je Planiranje i organizacija vremena. Učesnici su čuli više o značaju dobre organizacije, postavljanju jasnih ciljeva i određivanju prioriteta. U ovome su se i oprobali kroz niz praktičnih zadataka. Takođe, saznali su nešto više o razlozima prokrastinacije i načinima da se ona redukuje, kao i o izazovima tzv. „multitaskinga“. Na samoj radionici napravili su plan za naredni period, kako bi se bolje organizovali i postigli željene rezultate.

 

 

Interaktivno predavanje Kako napisati seminarski rad realizovano 01. novembra, je pružilo informacije studentima o pronalaženju literature, citiranju, navođenju, formatiranju teksta... Vodila se diskusija o plagijatorstvu i značaju temeljne pripreme za pisanje.  Spomento je i pisanje prikaza knjige koje je dobro došlo svima sa društvenih fakulteta. Istaknut je značaj kritičkog razmišljanja i pisanja upečatljivog zaključka.

Nakon radionice o pisanju usledila je radionica o usmenom izlaganju – Prezentacione veštine – usmeni ispit kao javni nastup.  Studenti su ovde imali prilike da čuju nešto više o karakteristikama dobrog govornika, sadržaju dobre prezentacije, pripremi za usmeni ispit i pisanoj i usmenoj komunikaciji na fakultetu.  Kroz praktične vežbe, učesnici su imali prilike da isprobaju javno izlaganje i dobiju savete kako da ga poboljšaju.

Radionica Borba sa strahom, tremom i stresom, takođe održana 01. novembra, približila je studentima konstruktivne načine upravljanja ovim osećanjima. Učesnici su imali prilike da saznaju kako ljudski organizam reaguje na stres i kako da redukuju negativno dejstvo stresa. Oprobali su se u tehikama vizualizacije i promene uverenja i diskutovali o načinima prevazilaženja treme. Dobili su smernice kako da se oslanjaju na svoje snage i savladaju izazove koji su pred njima.

 

 

U četvrtak, 02. novembra, program je počeo radionicom Lakše ćemo zajedno – timski rad.  Uvod u radionicu je osmišljen kao vežba tokom koje su učesnici mogli da uvide značaj dobre saradnje. Upoznati su različitim vidovima komunikacije u timu i uz pomoć testa saznali kakav tip rada im najviše odgovara. Za kraj su dobili korisne savete za što bolje funkcionisanje u grupi. 

Poslednje interkativno predavanje ovogodišnjeg programa, održano 02. novembra, jeste Studentski život za početnike. Učesnici su imali prilike da čuju više o dešavanjima u Beogradu, korisnim sajtovima, studentskim popustima, karticama, čitaonicama, bioskopima, muzejima, kafićima, ali i mogućnostima i benefitima studentskog organizovanja i aktivizma. Studenti su ostali nakon radionice kako bi se još raspitali o svojim mogućnostima.

Centar za studente sa hendikepom je u okviru programa „Dani podrške brucošima“ organizovao dva Sastanka dobrodošlice na studije Univerziteta u Beogradu 02. i 03. novembra. Tokom sastanka zaposleni u Centru su razgovarali sa brucošima o dostupnim sistemima podrške na Univerzitetu u Beogradu, o mogućnostima za dobijanje stipendija i o načinima ostvarivanja i zaštite svojih prava.


Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata nastaviće sa različitim edukativnim programima kako za mlađe, tako i za starije studente. Studenti se pozivaju da redovno prate sajt Centra i prijavljuju se za aktivnosti za koje su zainteresovani, a tokom godine na raspolaganju im je i individualno karijerno i psihološko savetovanje koje mogu zakazati putem sajta http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/zakazite-savetovanje ili telefona 011 32 07 415.

U Centru za studente sa hendikepom studenti mogu zakazati razgovor o sistemima podrške koji su im na raspolaganju putem elektronske pošte ucsh@rect.bg.ac.rs ili telefona 011 33 70 686.