zapošljivost

CzRK PITA STUDENTE: Šta vam je potrebno za uspešno snalaženje na tržištu rada?

Univerzitetski centar za razvoj karijere organizuje veliko istraživanje koje treba da odgovori na pitanje:

Šta je studentima potrebno za uspešno snalaženje na tržištu rada?

Svi studenti pozivaju se da popune UPITNIK i pri tome iskažu svoje mišljenje i potrebe u vezi sa snalaženjem na tržištu rada, istaknu probleme, predlože rešenja.

S obzirom na to da se situacija na tržištu rada konstantno i brzo menja, Centar se trudi da sistemskim pristupom prati te promene i deluje u skladu sa njima.

Subscribe to RSS - zapošljivost