zapošljivost

CzRK PITA STUDENTE: Šta vam je potrebno za uspešno snalaženje na tržištu rada?

Univerzitetski centar za razvoj karijere organizuje veliko istraživanje koje treba da odgovori na pitanje:

Šta je studentima potrebno za uspešno snalaženje na tržištu rada?

Svi studenti pozivaju se da popune UPITNIK i pri tome iskažu svoje mišljenje i potrebe u vezi sa snalaženjem na tržištu rada, istaknu probleme, predlože rešenja. Rok za popunjavanje je 17. mart 2019. u ponoć.

Subscribe to RSS - zapošljivost