Svečana podela sertifikata polaznicima onlajn kursa Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu: Veštine upravljanja karijerom na Tehničkom fakultetu u Boru

 
 
Dana 27. juna 2018. godine dekan Tehničkog fakulteta u Boru, prof. dr Nada Štrbac svečano je podelila sertifikate studentima osnovnih akademskih studija i master akademskih studija, polaznicima On line kursa Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu. Centar za razvoj karijere u saradnji sa Tehničkim fakultetom u Boru realizovao je tokom oba semestra školske 2017/2018 godine onlajn kurs „Veštine upravljanja karijerom“. Kurs se od maja prošle godine za studente Tehničkog fakulteta u Boru uspešno realizuje na daljinu na Moodle platformi u okviru e-Learning sistema Univerziteta u Beogradu.
 
Kurs predstavlja jedinstven paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi iz za uključivanje u tržište rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju. Teme onlajn kursa, oko kojih je konsultovana prof. dr Snežana Urošević, koja na osnovnim akademskim studijama predaje predmete Razvoj karijere i Menadžment ljudskih resusa, bile su podeljene u pet nedeljnih sesija: Karijera i zapošljivost, Istraživanje sopstvenih potencijala (Planiranje karijere i postavljanje ciljeva, Donošenje odluka), Istraživanje tržišta rada, Aktivno traženje posla i strategije predstavljanja poslodavcu, Radna biografija i motivaciono pismo, Intervju za posao. 
 
Dvanaest studenata je uspešno završilo sve aktivnosti predviđene na ovom kursu i steklo pravo da dobije sertifikate o pohađanju e-kursa: Dušan Bogdanović, Emanulela Bogdanović, Danijel Bogosavljević, Tanja Brjazović, Dejan Dinić, Milica Pacić, Momir Popović, Danijela Vujičić, Jelena Zdravković, Biljana Đurić, Milena Arsić i Marija Pajović.
 
Studentima polaznicima kursa biće dodeljeni dodatni ESPB bodovi za vannastavne aktivnosti, te studenti moraju da podnesu zahtev komisiji za dodeljivanje bodova u dekanatu Tehničkog fakulteta u Boru krajem ove školske godine.
 
Realizacija kursa se planira i u školskoj 2018/2019. godini kao i nastavak saradnje sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.