Водич кроз конкурс БГПРАКСА 2016

Приступите детаљним описима позиција за праксу у оквиру програма БГ ПРАКСА 2016 према факултетима на којима студирате и извршите пријаву за праксу:


 

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 62

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Нови Београд) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Вождовац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Чукарица) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Палилула) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Земун) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Звездара) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Стари град) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Врачар) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Савски венац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Раковица) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Гроцка) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Обреновац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Младеновац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Лазаревац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Сурчин) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Барајево) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Сопот) – једно место

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА –БЕОКОМ СЕРВИС

Позиција: Практикант за послове комуникације са грађанима – три места

Позиција: Новинар сарадник – једно местo

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Сектор за развој привреде - Одељење за робне резерве и трговину :

Позиција: Референт -  једно местo

Сектор за развој привреде - Одељење за микро, мала и средња предузећа и развој предузетништва:

Позиција: Референт  – једно  место

Сектор привредних субјеката, одељење за туризам и угоститељство:

Позиција:  Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство - једно место

Управа за цене:

Позиција: Сарадник на пословима администрације- једно место

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Позиција: Практикант за eкономске послове – једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у области спорта – jeдно место

Позиција: Сарадник у области рада са младима – jeдно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

Сектор статистике:

Позиција: Статистичар аналитичар на пословима статистике запослености и зарада - једно место

Позиција: Статистичар аналитичар  на пословима статистике промета и цена - једно место

Позиција: статистичар аналитичар на пословима статистике производних делатности – једно место

Позиција:  Статистичар аналитичар на пословима статистике економских активности и  локалне самоуправе- једно место

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВE

Позиција: Практикант на пословима јавних набавки - једно место

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Позиција: Аналитички послови – једно место

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА

Позиција: Сарадник за промоцију рада канцеларије – jeдно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Сарадник за стручно оперативне послове у Сектору за унапређење положаја Рома – два места

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Позиција: Самостални референт наплате и припреме предлога за утужење, Служба наплате, Сектор продаје и наплате - два места

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција: Економиста плана и анализе - два места

Позиција: Сервисни референт - четири места

ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

Позиција: Практикант - Логистика – два местa

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за финансије – три места

Позиција: Стручни сарадник за опште послове–једно место

ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ

Позиција: Самостални стручни сарадник за издавање пословног простора-  једно место

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

Позиција: Информатор у туристичко информативном центру  -  8 места

ГО МЛАДЕНОВАЦ

Позиција: Практикант у Служби за буџет и финансијске послове; Послови буџета и финансијско планирање -једно место.

ГО ЗЕМУН

Позиција: Књиговођа – једно место

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол – једно место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Нови Београд) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Вождовац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Чукарица) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Палилула) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Земун) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Звездара) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Стари град) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Врачар) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Савски венац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Раковица) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Гроцка) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Обреновац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Младеновац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Лазаревац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Сурчин) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Барајево) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Сопот) – једно место

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА – БЕОКОМ СЕРВИС

Позиција: Практикант за послове комуникације са грађанима – три места

Позиција: Новинар сарадник – једно местo

Позиција: Правник – једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Сектор за развој привреде - Одељење за робне резерве и трговину:

Позиција: Референт -  једно местo

Сектор привредних субјеката, одељење за туризам и угоститељство:

Позиција:  Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство - једно место

Управа за цене:

Позиција: Сарадник на пословима администрације- једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за правно-економске послове - одељење за правне послове – једно место

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за заштиту права пацијената – једно место

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Позиција: Практикант за правне послове – једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у области спорта – jeдно место

Позиција: Сарадник у области рада са младима – jeдно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

Позиција: Управни послови у области личних стања грађана, вођења матичних књига и изборних права – два места

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВE

Позиција: Практикант на пословима јавних набавки - једно место

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Позиција: Аналитички послови – једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Сарадник за стручно оперативне послове у Сектору за унапређење положаја Рома – два места

Позиција: Сарадник на управно-правним пословима у Сектору за остваривање права – једно место

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Позиција: Самостални референт наплате и припреме предлога за утужење, Служба наплате, Сектор продаје и наплате - два места

Позиција: Стручни сарадник Службе на пословима заступања, Служба заступања, Сектор правних послова-једно место

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција: Правни саветник - два места

ЈКП ИНФОСТАН                                                     

Позиција: Стручни сарадник у Служби принудне наплате – једно место

Позиција: Стручни сарадник у Служби правних и кадровских послова – jедно место

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за грађевинско земљиште – једно место

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу – једно место

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за имовину и правне послове – три места

Позиција: Стручни сарадник за нормативне послове у јавним набавкама у Сектору за јавне набавке и опште послове – два места

Позиција: Стручни сарадник за опште послове у Сектору за јавне набавке и опште послове – једно место

ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ

Позиција: Стручни сарадник за маркетинг-  два места

Позиција: Самостални стручни сарадник за издавање пословног простора-  једно место

 

ГО МЛАДЕНОВАЦ

Позиција: Практикант у Одељењу за друштвене делатности и привреду; послови у области образовања, друштвене бриге о деци, спорта, културе и послови у области борачко-инвалидске заштите - једно место.

Позиција: Практикант у Одељењу за грађевинску инспекцију; Управно-правни послови за грађевинску инспекцију -једно место.

Позиција: Практикант у Одељењу за имовинско-правне послове и пословни простор; Правни послови из стамбене области- једно место.Позиција: Практикант у Одељењу за комуналну инспекцију; Управно-правни послови за комуналну инспекцију - једно место.

Позиција: Практикант у Одељењу за општу управу; радни односи и персонална евиденција - једно место.

Позиција: Практикант у Служби за скупштинске послове; правни послови за Службу - једно место.

ГО СТАРИ ГРАД

Позиција: Практикант у Одељењу за општу управу, имовинско правне и стамбене послове – Имовинско правни послови - једно место

ГО ГРОЦКА

Позиција: Правник - једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Нови Београд) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Вождовац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Чукарица) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Палилула) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Земун) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Звездара) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Стари град) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Врачар) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Савски венац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Раковица) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Гроцка) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Обреновац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Младеновац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Лазаревац) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Сурчин) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Барајево) – једно место

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (одељење Сопот) – једно место

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА – БЕОКОМ СЕРВИС

Позиција: Практикант за послове комуникације са грађанима – три места

Позиција: Информатичар – два места

Позиција: Статистичар – једно место

Позиција: Meнаџер – једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Сектор привредних субјеката, одељење за туризам и угоститељство:

Позиција:  Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство - једно место

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Позиција: Практикант за статистичко-евиденционепослове – једно место

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА

Позиција: Сарадник за промоцију рада канцеларије – jeдно место

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Позиција: Аналитички послови – једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Сарадник на праћењу реализације програма и уговора у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима – једно место

ЈКП ИНФОСТАН

Позиција: Пројектант информационог система – три места

ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

Позиција: Практикант - Управљање квалитетом  – једно место

Позиција: Практикант  - Програмер – једно место

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Позиција: Стручни сарадник за људске ресурсе у Сектору за јавне набавке и опште послове – једно место

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција: Библиотекар за рад са корисницима – jeдно местo

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол – једно место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
Сектор статистике:

Позиција: статистичар аналитичар на пословима статистике производних делатности – једно место

ЈКП ,,БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“:
Позиција: Пројектант сарадник грађевинске струке (Конструкције), Биро за пројектовање, Сектор за развој, пројектовање и инвестиције - два места

Позиција: Пројектант сарадник грађевинске струке (Хидротехника), Биро за пројектовање, Сектор за развој, пројектовање и инвестиције - два места

ЈПДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА
Позиција: Стручни сарадник у Сектору за програм и припрему – два места

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за грађевинско земљиште – једно место

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу – три места

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу – једно место

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Позиција: Референт инвестиционих радова - два места

ЈКП  БЕОГРАД ПУТ
Позиција: Инжењер у грађевинској оперативи (нискоградња) – три места

Позиција: Инжењер у грађевинској оперативи (високоградња) - једно место

ГО МЛАДЕНОВАЦ:
Позиција: Практикант у одељењу за грађевинску инспекцију – једно место

Позиција: Одељења за комуналне, урбанистичке и послове заштите животне средине; послови грађевинарства - два местa.

ГО СТАРИ ГРАД
Позиција: Практикант у одељењу за грађевинску инспекцију – једно место

 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, број места: 20

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА – БЕОКОМ СЕРВИС

Позиција: Практикант за послове комуникације са грађанима – три места

Позиција: Новинар сарадник – једно местo

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Сектор привредних субјеката, одељење за туризам и угоститељство

Позиција:  Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство - једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у области спорта – jeдно место

Позиција: Сарадник у области рада са младима – jeдно место

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

Позиција: Новинар сарадник у Сектору за информисање – једно место

Позиција: Новинар-сарадник у Сектору за маркетинг и односе с медијима – једно место

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Позиција: Аналитички послови – једно место

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА

Позиција: Сарадник за промоцију рада канцеларије – jeдно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Сарадник за стручно оперативне послове у Сектору за унапређење положаја Рома – два места

Позиција: Сарадник на праћењу реализације програма и уговора у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима – једно место

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција: Стручни сарадник у Инфо центру - једно место

Позиција: Стручни сарадник заштите на раду и социјална питања - једно место

ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ

Позиција: Стручни сарадник за маркетинг  -  два места

БИБЛИОТЕКА „МИЛУТИН БОЈИЋ“

Позиција: Библиотекар - једно место

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол – једно место

ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАД

Позиција: Манаџер за односе са јавношћу - једно место

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА – БЕОКОМ СЕРВИС

Позиција: Практикант за послове комуникације са грађанима – три места

Позиција: Новинар сарадник – једно местo

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у области спорта – jeдно место

Позиција: Сарадник у области рада са младима – jeдно место

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА

Позиција: Сарадник за промоцију рада канцеларије – jeдно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Сарадник за стручно оперативне послове у Сектору за унапређење положаја Рома – два места

Позиција: Сарадник на праћењу реализације програма и уговора у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима – једно место

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција: Библиотекар за рад са корисницима – jeдно местo

MУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција: Стручни сарадник у одељењу за археологију – једно место

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Позиција: Кустос-аниматор програма - једно место

БИБЛИОТЕКА „МИЛУТИН БОЈИЋ“

Позиција: Библиотекар - једно место

БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ, ЛАЗАРЕВАЦ

Позиција: библиотекар у стручном одељењу – једно  место

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ  БЕОГРАДА

Позиција: Архивист на сређивању и обради архивске грађе – једно место

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол – једно место

БИТЕФ ТЕАТАР

Позиција: Сарадник библиотекар/архиватор – једно место

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

Позиција: Практиканту Oдељењу за географско - информационе системе – четири места

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Сектор привредних субјеката, одељење за туризам и угоститељство:

Позиција:  Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство - једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

Сектор статистике

Позиција: Статистичар аналитичар на пословима статистике становништва (демогафије) - једно место

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

Позиција: Информатор у туристичко информативном центру  -  8 места

БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“, ЛАЗАРЕВАЦ

Позиција: библиотекар у стручном одељењу – једно  место

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

Позиција: Практикант у Oдељењу за географско-информационе системе – четири места

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА  –  БЕОКОМ СЕРВИС

Позиција: Информатичар – два места

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВE

Позиција: Инжењер на пословима инвестиционог одржавања – једно место

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Позиција: Пројектант сарадник електро струке, Биро за пројектовање, Сектор за развој, пројектовање и инвестиције - два места

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Позиција: Систем инжењер – два места

Позиција: Стручни сарадник електро струке  - једно место

ЈКП ИНФОСТАН
Позиција: Систем инжењер – два места

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА  – БЕОКОМ СЕРВИС

Позиција: Практикант за послове комуникације са грађанима – три места

Позиција: Новинар сарадник – једно местo

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у области спорта – jeдно место

Позиција: Сарадник у области рада са младима – jeдно место

СЛУЖБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ

Позиција: Новинар сарадник у Сектору за информисање – једно место

Позиција: Новинар-сарадник у Сектору за маркетинг и односе с медијима – једно место

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА

Позиција: Сарадник за промоцију рада канцеларије – jeдно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Сарадник за стручно оперативне послове у Сектору за унапређење положаја Рома – два места

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција: Библиотекар за рад са корисницима – jeдно местo

БИБЛИОТЕКА „МИЛУТИН БОЈИЋ“

Позиција: Библиотекар - једно место

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол – једно место

БИТЕФ ТЕАТАР

Позиција: Сарадник библиотекар/архиватор – једно место

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

Позиција: Практикант у Oдељењу за моделирање и симулацију саобраћаја – два места

Позиција: Практикант у Oдељењу за географско-информационе системе – четири места

Позиција: Практикант у Одељењу за светлосну сигнализацију – jeдно место

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА  –  БЕОКОМ СЕРВИС

Позиција: Саобраћајни инжењер – једно место

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Позиција: Самостални инжењер контроле безбедности саобраћаја, Служба обезбеђења и контроле безбедности саобраћаја, Сектор безбедности - једно место

ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС
Позиција: Практикант - Логистика – два местa

ЈКП  БЕОГРАД ПУТ
Позиција: Инжењер светлосне сигнализације – једно место

СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА – БЕОКОМ СЕРВИС

Позиција: Информатичар – два места

Позиција: Статистичар – једно место

ЈКП ИНФОСТАН

Позиција: Пројектант информационог система – три места

Позиција: Систем инжењер – два места

ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

Позиција: Практикант  - Програмер –  једно место

 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ ,број места: 8

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Позиција: Практикант на припреми и доношењу урбанистичких планова – једно место

Позиција: Практикант за издавање локацијских услова – једно место

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Позиција: Референт инвестиционих радова - два места

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА
Позиција: Стручни сарадник у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу – једно место

ГО МЛАДЕНОВАЦ
Позиција: Одељења за комуналне, урбанистичке и послове заштите животне средине; послови грађевинарства - два местa

ГО СТАРИ ГРАД
Позиција: Практикант у одељењу за грађевинску инспекцију – једно место

 


КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА

Позиција: Практикант за статистичко-евиденционепослове – једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у области спорта – jeдно место

Позиција: Сарадник у области рада са младима – jeдно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Сарадник за стручно оперативне послове у Сектору за унапређење положаја Рома – два места

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“   

Позиција: Водећи стручни сарадник службе за послове безбедности - једно место

 

 

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Управа за пољопривреду- Сектор за подстицаје у пољопривреди:
Позиција: Сарадник на административним пословима - једно место

Управа за пољопривреду - Сектор за пољопривредно земљиште:
Позиција: Сарадник на административним пословима - једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ
Сектор статистике:

Позиција: статистичар аналитичар на пословима статистике производних делатности – једно место

ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ
Позиција: Стручни сарадник за маркетинг-  два места

Позиција: Самостални стручни сарадник за издавање пословног простора-  једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у области спорта – jeдно место

ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА“

Позиција: Тренер атлетике- једно место

Позиција: Тренер oдбојке - једно место

Позиција: Тренер џудоа - једно место

 

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција: Стручни сарадник за послове хортикултуре - три  места

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА
Позиција: Стручни сарадник у Сектору за изградњу, надзор и високоградњу – једно место

 

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Позиција: Инжењер I машинског одржавања, Погон машинског одржавања, Сектор одржавања – два места

Позиција: Пројектант сарадник машинске струке, Биро за пројектовање, Сектор за развој, пројектовање и инвестиције - два места

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Сарадник на праћењу реализације програма и уговора у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима – једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у области спорта – jeдно место

Позиција: Сарадник у области рада са младима – jeдно место

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Позиција: Инжењер градилишта II ,Погон машинског одржавања, Сектор одржавања – једно место

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ

Сектор статистике:
Позиција: статистичар аналитичар на пословима статистике производних делатности – једно место

ВЕТЕРИНАРСКА УСТАНОВА „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“

Позиција: Ветеринар –  jeдно местo

 

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

Позиција: Практикант за уметничког секретара – једно место