VODIČ KROZ KONKURS BGPRAKSA 2017

Приступите детаљним описима позиција за праксу у оквиру програма БГ ПРАКСА 2017 према факултетима на којима студирате и извршите пријаву за праксу:


 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ , број места: 11

 

СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Практикант у Сектору за избеглице,интерно расељена лица и миграције- грађевински инжењер или архитекта – једно место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Позиција:  Практикант на пословима за издвања локацијских услова– 1 место

Позиција : Практикант на пословима припреме и доношењу урбанистичких планова– 1 место

 

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција:  Референт инвестиционих радова – 2 места

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Позиција:  Стручни  сарадник у сектору за изградњу, надзор и високоградњу -1 место

Позиција: Стручни  сарадник у сектору за локације, маркетинг и информатику - 2 места

Позиција: Стручни  сарадник у сектору за програм и припрему- 3 студента

 

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 11

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

Позиција: Практикант у одељењу за Географско информационе системе- 2 места

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Позиција: Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство  -2 места

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU

Pozicija: Statističar analitičar na poslovima statistike stanovništva (DEMOGRAFIJE) – 1 mesto

Pozicija: Statističar analitičar na poslovima GIS-a  –  Sektor statistike - 1 mesto

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

Позиција: Туризмолог - 5  места

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Позиција: Стручни  сарадник у сектору за локације, маркетинг и информатику - 2 места

 

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 25

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

Позиција: Практикант у одељењу за Географско информационе системе- 2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција: Практикант на пословима ванредних ситуација – 2 места

 

СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Практикант у Сектору за избеглице,интерно расељена лица и миграције- грађевински инжењер или архитекта – једно место

 

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција:  Референт инвестиционих радова – 2 места

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Позиција:Стручни  сарадник у сектору за  изградњу, надзор и високоградњу/ХИДРО-2 места

Позиција:Стручни  сарадник у сектору за  изградњу, надзор и високоградњу/ПУТЕВИ-2 места

Позиција: Стручни  сарадник у сектору за програм и припрему- 3 студента

Позиција: Стручни  сарадник у сектору за локације, маркетинг и информатику - 2 места

Позиција: Стручни  сарадник у сектору за људске ресурсе и опште послове - 2 места

 

ЈКП БЕОГРАД- ПУТ

Позиција: Инжењер у грађевинској оперативи/ Одељење за изградњу -1  место                                                                

Позиција: Инжењер у грађевинској оперативи/ Одељење за одржавање - 1         место                                                                                                                                         

Позиција: Инжењер у грађевинској оперативи /Одељење за одржавање мостова - 1 место

Позиција: Практикант у Служби  за пројектовање-одељење за геодетско пројектовање-2 места

Позиција:  инжењер у лабораторији -1 место

 

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД

Позиција: Самостални референт за геодетске послове – 2 места

 

ЈВП  „БЕОГРАДВОДЕ“

Позиција: Дипломирани инжењер геодезије-1 место

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 72

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНE ПРИХОДE

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Нови Београд)- 2 места

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Вождовац) )- 2 места

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Чукарица)- 2 места

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Палилула)- 2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Земун)-2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Звездара) -2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Стари град)-2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Врачар)-2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Савски венац)- 2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Раковица)- 2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Гроцка)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Обреновац)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Младеновац)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Лазаревац)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Сурчин)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Барајево)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Сопот)- 1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција:  Оператер у Београдском позивном центру – 3 места

Позиција:  Практикант на Финансијским пословима – 1 место

Позиција:  Новинар сарадник – 2 места

 

СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Практикант на пословима обрачуна  накнада зарада-  1 место

Позиција: Практикант на  Студијско-аналитичким и финансијско-материјалним пословима- 1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Позиција: Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство  -2 места

Позиција: Сарадник на пословима администрације – 1 место

Позиција: Референт у Одељењу за микро, мала и средња предузећа и развој предузетништва – 1  место

 

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU

Pozicija: Statističar analitičar na poslovima statistike zaposlenosti i zarada – Sektor statistike - 1 mesto

Pozicija: Statističar analitičar na poslovima statistke prometa i cena– Sektor statistike - 1 mesto

Pozicija: Statističar analitičar na poslovima statistike ekonomskih aktivnosti i lokalne samouprave - Sektor statistike - 1 mesto

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Позиција: Практикант на пословима праћења и евиденције прекршајних налога у Одељењу за заједничке послове- 2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у сектору за омладину- 1 место

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Позиција:Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе - Град Београд -1 место

Позиција: Асистент  за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд-1 место

 

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција:  Практикант на аналитичким пословима-1 место

 

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција:  Економиста плана и анализе – 2 места

Позиција:  Сервисни референт – 4 места

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕИ ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Позиција:Стручни  сарадник у сектору за људске ресурсе и опште послове-2 места

Позиција: Стручни сарадник у сектору за финансије-2 места

 

ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ“ Београд

Позиција: Стручни сарадник у Сектору наплате, 2 места

 

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција:Референт за набавке, Сектор набавке, Набавна служба –једно место

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

Позиција: Туризмолог - 5  места

 

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“

Позиција:  Стручни сарадник за маркетинг - 4 места

 

АРЕНА БЕОГРАД ДОО

Позиција : Практикант у сектору маркетинга и продаје- 1 место

Позиција: Практикант-Маркетинг менаџер-1 место

 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Пословни секретар- 1 место

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол- 1 место

 

БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ, ЛАЗАРЕВАЦ

Позиција: Економиста- 1 место

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 18

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција: Практикант на пословима ванредних ситуација – 2 места

 

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција:  Стручни сарадник електро струке – 1 место

Позиција:  Систем инжењер – 2 места

 

ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ“ Београд

Позиција:  Програмер у Сектору за апликативна решења- 10 места

 

ЈKП ” ПАРКИНГ СЕРВИС”  БЕОГРАД

Позиција: Програмер- Софтверски инжењер- 1 место

Позиција: Електро инжењер телекомуникација –1 место

 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Историчар уметности/кустос-  1 место

 

МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ , број места: 12

ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ“ Београд

Позиција:  Програмер у Сектору за апликативна решења- 10 места

 

ЈKП ” ПАРКИНГ СЕРВИС”  БЕОГРАД

Позиција: Програмер- Софтверски инжењер- 1 место

 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Историчар уметности/кустос-  1 место

 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 4

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Позиција:  Сарадник на пословима инвестиционог одржавања- 1 место

 

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција: Инжењер I машинског одржавања, Сектор одржавања, Погон машинског одржавања– 1 место

 

ЈКП БЕОГРАД- ПУТ

Позиција:  Maшински инжењер - 1 место

 

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД

Позиција: Позиција: Организатор I за енергетику – 1 место

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ , број места: 2

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Позиција:  Стручни сарадник у Сектору за организацију здравствене службе и здравствену заштиту- 1 место

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, број места: 8

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција: Практикант на пословима ванредних ситуација – 2 места

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Позиција: Практикант на административним пословима у Сектору за пољопривредно земљиште-2 места

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“

Позиција:  Стручни сарадник за маркетинг - 4 места

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, број места:77

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНE ПРИХОДE

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Нови Београд)- 2 места

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Вождовац) )- 2 места

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Чукарица)- 2 места

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Палилула)- 2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Земун)-2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Звездара) -2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Стари град)-2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Врачар)-2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Савски венац)- 2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Раковица)- 2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Гроцка)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Обреновац)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Младеновац)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Лазаревац)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Сурчин)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Барајево)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Сопот)- 1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција:  Оператер у Београдском позивном центру – 3 места

Позиција:  Новинар сарадник – 2 места

 

СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Практикант у Сектору за избеглице,интерно расељена лица и миграције- ПРАВНИ- једно место

Позиција: Практикант на управно-правним пословима/Одељење за управно-правне послове – једно место

Позиција:  Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома-2места

Позиција:  Практикант yСекторy за социјалну заштиту и  борачко инвалидску заштиту - 1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Позиција:  Стручни сарадник у Сектору за нормативно-правне послове -  1 место

Позиција: Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство  -2 места

Позиција: Сарадник на пословима администрације – 1 место

 

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU

Pozicija: Stručni saradnik  Odeljenja za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava

Pozicija: Praktikant na poziciji Analitičko normativni poslovi, Sektor za analitiku, normativu i finansijske poslove i poslove javnih nabavki, Odeljenje za analitiku i normativu  - 1 mesto

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Позиција: Практикант на правним пословима у одељењу за нормативно-правне послове  -  2 места.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Позиција:  Стручни сарадник у Сектору за правно-економске послове - одељење за правне послове – 2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у сектору за омладину- 1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Позиција:  Сарадник на пословима јавних набавки- 1 место

 

 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Позиција:Асистент за праћење пројеката које финансира Канцеларија за младе - Град Београд -1 место

Позиција: Асистент  за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд-1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Позиција: Практикант на пословима утврђивања права на конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту и утврђивања земљишта за редовну употребу објекта- 1 место

 

СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТОРЛУ НАБАВКИ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција: Стручни сарадник у Сектору за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци- 1 место

 

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција:  Практикант на аналитичким пословима-1 место

 

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција:  Правни саветник – 2 места

 

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕИ ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

Позиција: Стручни  сарадник у сектору за јавне набавке-2 места

 

ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ“ Београд

Позиција: Стручни сарадник у Сектору наплате, 2 места

Позиција: Стручни сарадник у Сектору правних послова, 2 места

 

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција:Стручни сарадник за послове јавних набавки, Сектор набавке1 место

Позиција:Стручни сарадник Службе на пословима заступања, Сектор правних послова, Служба заступања-1 место

Позиција:Стручни сарадник, Сектор за развој, пројектовање  и инвестиције, Служба за припрему и праћење инвестиција-1 место

Позиција: Стручни сарадник у Служби имовинско правних послова- 2 места

 

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“

Позиција:  Стручни сарадник за маркетинг - 4 места

 

ЈKП ” ПАРКИНГ СЕРВИС”  БЕОГРАД

Позиција: Сарадник за правне  послове – 1 место

 

ГО МЛАДЕНОВАЦ

Позиција: Практикант у Одељењу за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање - 1 место

Позиција: Практикант у Одељењу за општу управу, Људски ресурси и безбедност и здравље на раду -1  место

Позиција:  Практикант у Одељењу за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор- 1 место

Позиција:  Практикант у Одељењу за друштвене делатности, Послови за борачко-инвалидску заштиту - једно место

 

ГО ЗЕМУН

Позиција:  Практикант у Одељењу за скупштинске послове и информисање - 1 место

 

ГО ГРОЦКА

Позиција: Правник- 1 место

 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Пословни секретар- 1 место

 

РУДАРСКО- ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 3

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција: Практикант на пословима ванредних ситуација – 2 места

 

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција: Инжењер градилишта II, Сектор одржавања, Погон машинског одржавања – 1 место

 

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ, број места: 22

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

Позиција:Инжењер у Центру за управљање саобраћајем -  4  места

Позиција: Практикант у Одељењу за стационарни саобраћај- 3 места

Позиција: Практикант у Одељењу за динамички саобраћај -3 места

Позиција: Практикант у одељењу за Географско информационе системе- 2 места

Позиција: Практикант у Одељењу  за моделирање и симулацију саобраћаја- 2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција:  Практикант на  пословима координације радова – 2 места

 

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција: Самостални  инжењер контроле безбедности саобраћаја,Сектор безбедности, Служба обезбеђења и контроле безбедности саобраћаја –  2 места

 

ЈКП БЕОГРАД- ПУТ

Позиција:  Инжењер у Одељењу за зимско и летње одржавање- 1 место

Позиција:  Инжењер у транспорту- 1 место

Позиција: Инжењер светлосне сигнализације- 1 место 

 

ЈKП ” ПАРКИНГ СЕРВИС”  БЕОГРАД

Позиција: Инжењер развоја и унапређења стационарног саобраћаја – 1 место

 

ТЕХНОЛОШКО - МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 1

ЈКП БЕОГРАД- ПУТ

Позиција:  Инжењер у лабораторији -1 место

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 9

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција: Библиотекар- 8  места

 

БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ, ЛАЗАРЕВАЦ

 Позиција:  Библиотекар за рад са корисницима- 1 место

 

ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ, број места: 9

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција: Практикант на пословима одбране – 2 места

Позиција: Практикант на пословима ванредних ситуација – 2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Позиција: Практикант на статистичко евиденционим пословима у одељењу за студијско аналитичке послове- 2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у сектору за омладину- 1 место

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Позиција: Асистент  за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд-1 место

 

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција:  Референт у Сектору безбедности, Сектор безбедности- 1 место

 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ, број места:10

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција: Практикант на пословима ванредних ситуација – 2 места

 

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“

Позиција:  Стручни сарадник за маркетинг - 4 места

 

ЈКП „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“

Позиција: Ветеринар - 2 места

 

ЗООЛОШКИ ВРТ  ГРАДА БЕОГРАДА ДОО

Позиција: Ветеринар– 2 места

 

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ, 2 места

ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

Позиција:  Продуцент програма- 2 места

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ, број места: 1

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција: Инжењер, Сектор производње воде,  Производни погон Макиш - једно место

 

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА,  број места: 58

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНE ПРИХОДE

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Нови Београд)- 2 места

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Вождовац) )- 2 места

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Чукарица)- 2 места

Позиција: Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Палилула)- 2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Земун)-2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Звездара) -2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Стари град)-2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Врачар)-2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Савски венац)- 2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Раковица)- 2 места

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Гроцка)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Обреновац)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (ОдељењеМладеновац)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Лазаревац)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Сурчин)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Барајево)- 1 место

Позиција:  Практикант за аналитичко пореске послове (Одељење Сопот)- 1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција:  Оператер у Београдском позивном центру – 3 места

Позиција:  Новинар сарадник – 2 места

Позиција:  Практикант  на пословима  координације манифестација – 1 место

 

СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Практикант у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима- 1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Позиција: Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство  -2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Позиција: Практикант на статистичко евиденционим пословима у одељењу за студијско аналитичке послове- 2 места

Позиција: Практикант на пословима праћења и евиденције прекршајних налога у Одељењу за заједничке послове- 2 места

 

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција:  Практикант на аналитичким пословима-1 место

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција:  Административни асистент - 1 место

 

ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ“ Београд

Позиција:  Програмер у Сектору за апликативна решења- 10 места

 

ЈKП ” ПАРКИНГ СЕРВИС”  БЕОГРАД

Позиција: Програмер- Софтверски инжењер- 1 место

 

АРЕНА БЕОГРАД ДОО

Позиција : Практикант у сектору маркетинга и продаје- 1 место

Позиција: Практикант-Маркетинг менаџер-1 место

 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Пословни секретар- 1 место

Позиција: Историчар уметности/кустос-  1место

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол- 1 место

 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, број места: 30

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција:  Оператер у Београдском позивном центру – 3 места

Позиција:  Новинар сарадник – 2 места

 

СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Практикант у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима- 1 место

Позиција:  Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома -2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

Позиција: Сарадник на пословима туризма у Одељењу за туризам и угоститељство  -2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у сектору за омладину- 1 место

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Позиција: Асистент  за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд-1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција:  Новинар сарадник у Сектору за маркетинг и  односе с медијима – 1 место

Позиција:  Новинар у Сектору за информисање –1 место

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција: Новинар- 1 место

 

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција: Стручни сарадник у Инфоцентру – 1 место

Позиција: Стручни сарадник заштите на раду и социјалних питања – 1 место

 

ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“

Позиција:  Стручни сарадник за маркетинг - 4 места

 

АРЕНА БЕОГРАД ДОО

Позиција:  ПР- 1 место

 

ГО ЗЕМУН

Позиција:  Практикант у Одељењу за скупштинске послове и информисање - 1 место

 

БИБЛИОТЕКА  “МИЛУТИН БОЈИЋ”

Позиција:  Библиотекар – 4 места

 

БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ, ЛАЗАРЕВАЦ

 Позиција:  Библиотекар за рад са корисницима- 1 место

 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол- 1 место

 

ДОМ ОМЛАДИНЕ БЕОГРАДА

Позиција:  ПР менаџер, 1 место

 

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, број места: 4

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција :  Сарадник у области спорта – 1 место

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР  „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“

Позиција: Tренер атлетике -1 место

Позиција:  Tренер џудоа-1 место

Позиција:  Tренер одбојке -1 место

 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 25

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција:  Оператер у Београдском позивном центру – 3 места

Позиција:  Новинар сарадник – 2 места

 

СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Практикант у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима- 1 место

Позиција:  Практикант на стручно-оперативним пословима/ сектор за унапређење положаја Рома -2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у сектору за омладину- 1 место

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Позиција: Асистент  за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд-1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција:  Новинар у Сектору за информисање –1место

 

АРЕНА БЕОГРАД ДОО

Позиција:  ПР- 1 место

 

БИБЛИОТЕКА  “МИЛУТИН БОЈИЋ”

Позиција:  Библиотекар – 4 места

 

БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ, ЛАЗАРЕВАЦ

 Позиција:  Библиотекар за рад са корисницима- 1 место

 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Историчар уметности/кустос-  1 место

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол- 1 место

 

МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција:  Kустос приправник-  2 места

 

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА

Позиција:  Aрхивист на сређивању и обради архивске грађе- 1 кандидат

 

БИТЕФ ТЕАТАР

Позиција:  Сарадник библиотекар/архиватор – 1 место

 

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

Позиција и број места:  Практикант библиотекар и архивиста – 1 место

 

КУЋА ЛЕГАТА

Позиција:  Историчар уметности, стручни сарадник - 1 место

 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 31

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА, КОМУНИКАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ГРАЂАНИМА

Позиција:  Оператер у Београдском позивном центру – 3 места

Позиција:  Новинар сарадник – 2 места

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Позиција: Сарадник у сектору за омладину- 1 место

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

Позиција: Асистент  за пројекте Канцеларије за младе - Град Београд-1 место

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција:  Новинар сарадник у Сектору за маркетинг и  односе с медијима – 1 место

Позиција:  Новинар у Сектору за информисање –1место

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција: Новинар- 1 место

 

ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ“ Београд

Позиција: Стручни сарадник у Сектору наплате- 2 места

 

АРЕНА БЕОГРАД ДОО

Позиција:  ПР- 1 место

 

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција: Библиотекар- 8  места

 

БИБЛИОТЕКА  “МИЛУТИН БОЈИЋ”

Позиција:  Библиотекар – 4 места

 

БИБЛИОТЕКА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ, ЛАЗАРЕВАЦ

 Позиција:  Библиотекар за рад са корисницима- 1 место

 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ШУМАТОВАЧКА

Позиција: Историчар уметности/кустос-  1 место

Позиција: Сарадник за односе са јавношћу и протокол- 1 место

 

МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ ЗБИРКА ВЕДЕ И ДР ЗДРАВКА ПЕЧАРА

Позиција: Практикант - Помоћник секретара и техничког уредника двојезичног часописа „АФРИКА“ - 1 место

 

БИТЕФ ТЕАТАР

Позиција:  Сарадник библиотекар/архиватор – 1 место

 

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

 

Позиција и број места:  Практикант библиотекар и архивиста – 1 место

 

ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 3

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Позиција: Аналитичар-хемичар, Сектор производње воде, Производни погон „Беле Воде“-2 места

 

ЈКП БЕОГРАД- ПУТ

Позиција:  инжењер у лабораторији -1 место

 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, број места: 3

ЈКП  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Позиција: Стручни сарадник за послове хортикултуре -3 места

 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, број места: 1

СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Позиција: Практикант у Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима- 1 место