Veštine upravljanja karijerom na Ekonomskom fakultetu

Kurs je namenjen studentima završne godina osnovnih i master studija i predstavlja jedinstveni paket čiji je osnovni cilj da studente osposobi za upravljanje karijerom, pripremi za uključivanje u tržiše rada i pruži podršku u preuzimanju aktivne uloge u budućem karijernom razvoju.

Ovaj fakultativni kurs se sastoji iz devet dvosatnih susreta (predavanja, radionica i simulacija) tokom kojih će studenti dobiti odgovore na pitanja:

Šta su veštine upravljanja karijerom i zašto su one važne? Šta je to zapošljivost? Zaštо i kako se planira karijera? Koje su strategije aktivnog traženja posla?  Kako se donose karijerne odluke?  Kako se predstavlja poslodavcu?…

Broj mesta je ograničen, a zainteresovani mogu da se prijave putem formulara koji se nalazi na sajtu Centra i koji je potrebno poslati na office@razvojkarijere.bg.ac.rs.  

Kurs se realizuje jednom nedeljno. Početak kursa na Ekonomskom fakultetu je 8. marta u 14 časova.

Prijavljivanje je otvoreno do 1. marta.